TERUG

Zottegem – Egmontkasteel

In het kader van de restauratie van het Egmontkasteel voerde SOLVA een archeologisch onderzoek uit. De bouw van het kasteel situeert zich op het einde van de 15de en het begin van de 16de eeuw. Op het huidige kasteeldomein is ook een oudere versterking gekend die mogelijk reeds tot de 11de eeuw teruggaat. Duidelijke bewijzen voor het bestaan van een burcht is de aanwezigheid van een donjon, deels bewaard in de kelders van het Egmontkasteel, en een castrale kapel in de noordwestelijke hoek van het domein. Beide gebouwen zijn te dateren in de 12de eeuw.

Na het uitbreken van de bestaande keldervloeren troffen de archeologen een hele opeenvolging van sporen aan die te linken zijn aan de bouw van het kasteel en het gebruik van de kelders. Over de volledige kelderoppervlakte situeert zich een loopniveau dat de archeologen interpreteren als de bouwput die men heeft aangelegd om de kelders en het kasteel te bouwen. Boven dit loopniveau zijn tal van vloeren en trapconstructies met bijhorende opmaaklagen en ophogingslagen aanwezig. De oprichting van het kasteel had een bijzonder grote impact op de site. Toch konden de archeologen in de kelders sporen onderzoeken die duidelijk voorafgaan aan het kasteel. Het gaat om grachten, kuilen en resten van houten gebouwen. Enkele van deze sporen, onder meer een vermoedelijke gracht, zijn mogelijk in verband te brengen met de 12de-eeuwse donjon. Andere sporen zijn duidelijk ouder dan de donjon. Ze vormen de restanten van een nederzetting uit de volle (10de-12de eeuw) middeleeuwen die zich verder uitstrekt ten (zuid)oosten van het kasteel.Contacteer ons