Diensthoofd preventieadviseur – niveau 1

Solliciteren

Profiel

 • Houder zijn van een masterdiploma of een bachelordiploma.
 • Beschikken over 3 jaar functierelevante ervaring binnen een lokaal bestuur of openbare organisatie.
 • Beschikken over een diploma postgraduaat preventieadviseur 1 of bereid zijn om de opleiding te volgen en het diploma preventieadviseur niveau 1 te behalen.
 • Je hebt bij voorkeur een rijbewijs B.
 • Ervaring als leidinggevende is een plus.

Download de volledige informatiebundel

Aanbod

 • Het salaris bij een openbare organisatie ligt op voorhand vast. Er zijn barema’s van toepassing. Je brutosalaris, in een voltijdse functie – geïndexeerd, bedraagt tussen de €3705,82 en €6.775,18 bruto per maand.
 • Naast dit loon zijn er ook nog enkele extralegale voordelen zoals een groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijd- en ecocheques, een bedrijfsfiets en andere gangbare sociale voorzieningen.
 • Daarnaast kom je in een organisatie terecht die niet enkel streeft naar een kwalitatieve, hoge output maar die ook oprecht de grootste aandacht besteedt aan haar medewerkers en hun welzijn.

Ontdek wat SOLVA jou kan bieden

Als diensthoofd coördineer en organiseer je de dienst overeenkomstig het recentste erkennings-KB van de GID-SOLVA. Je organiseert en houdt toezicht op de werking van de GID-PBW. Je ondersteunt en volgt de collega’s preventieadviseurs van de GID-SOLVA op. Samen vormen jullie een team van 6. De collega’s zijn ervaren en gedreven experten in het domein.
De preventieadviseur heeft als hoofddoel om alle toegewezen besturen te adviseren, te sensibiliseren en te begeleiden op het vlak van preventiebeleid zoals bepaald in de relevante wetgeving. Je doet voorstellen over sensibilisering en interne opleiding rond veiligheidsthema’s Dit gebeurt op een tijdsefficiënte, kostprijsbewuste manier, met zin voor verantwoordelijkheid, vernieuwing en communicatie, waarbij de samenwerking met het opdrachtgevend bestuur en collega- preventieadviseurs optimaal wordt uitgevoerd.

Taakomschrijving

Als diensthoofd:

 • Je vertaalt de visie en het beleid van SOLVA naar concrete doelstellingen voor het eigen team alsook voor de individuele teamleden.
 • Je coördineert de dagelijkse werking van het team, zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak.
 • Je bereidt het beheerscomité voor en zorgt voor de opmaak van de notulen.
 • Je organiseert overleg in kader van de werking van het eigen team zoals het maandelijks teamoverleg, infosessies besturen en dergelijke meer en rapporteert hierover aan de algemeen directeur en het beheerscomité GID-PBW
 • Je ziet toe op het gebruik van de standaarddocumenten binnen je team en stuurt bij waar nodig.
 • Je bereidt beleidsvoorstellen voor en formuleert beleidsadviezen om inhoud te geven aan beleidsnota’s.
 • Je geeft leiding aan je team en voert loopbaan-, functionerings- en evaluatiegesprekken;.
 • Je zorgt voor de begeleiding en coaching van de individuele teamleden.
 • Je maakt op en beheert de budgetten van het eigen team in functie van de operationele doelstellingen.
 • Je bereidt de jaarlijkse begroting en de jaarlijkse afrekening voor en bezorgt de input aan de financieel directeur.
 • Je maakt prijsoffertes op voor nieuwe besturen en staat in voor de verdeling van de tijdsbesteding (capaciteitsplanning) van de GID-PBW.
 • Je bent de contactpersoon voor allerhande externe gesprekspartners zoals FOD-WASO, HUA…..
 • Je volgt de wetgeving, reglementering, normen, nieuws en algemene tendensen op in jouw werkveld en formuleert adviezen en voorstellen hieromtrent.

Als preventieadivseur:

 • Je adviseert onze lokale besturen inzake de wettelijke toepassingen rond preventie en welzijn op het werk zoals het is opgelegd in de Welzijnswet, de codex en het ARAB.
 • Je ondersteunt de besturen bij het opmaken van het jaaractieplan, het globaal preventieplan en het risicobeheersingssysteem.
 • Je geeft advies inzake de organisatie van de arbeidsplaatsen en werkposten, arbeidsmiddelen en –omstandigheden en hygiëne en zorgt voor de opmaak van de nodige instructies…
 • Je werkt mee aan de risicoanalyse en stelt preventiemaatregelen voorop.
 • Je werkt mee aan de uitwerking van noodprocedures en de organisatie van EHBO.
 • Je onderzoekt ongevallen en incidenten, arbeidsplaatsen, processen en werkmethodes.
 • Je doet werkplaatsbezoeken en maakt van allerhande documenten en adviesverslagen op.
 • Je staat ter beschikking van het bestuur, het overlegcomité, de leidinggevenden en de personeelsleden voor alle zaken die gevolgen kunnen hebben op het welzijn op het werk.
  Je werkt samen met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.
Solliciteren