De aangesloten besturen kunnen bij SOLVA terecht voor de opmaak van of de ondersteuning bij ruimtelijke studies van diverse aard:

  • ruimtelijke beleidsplannen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • inrichtingsstudies
  • masterplannen
  • haalbaarheidsstudies
  • locatieonderzoek

Contactpersoon