Aanbod aankoopcentrale duurzame voertuigen wegens succes uitgebreid

14/03/2023
Mobiliteit

De lokale besturen hebben voor het verduurzamen van hun wagenpark de weg gevonden naar de aankoopcentrale ‘gestroomd.be’. Op minder dan een jaar tijd zijn meer dan 100 bestellingen geplaatst bij de verschillende leveranciers.

Op dit succes bouwt de aankoopcentrale nu verder en biedt voortaan ook nog meer milieubewuste alternatieven aan voor de lokale besturen en partners. Met een diversificatie en een uitbreiding van het aanbod speelt de aankoopcentrale in op de opgevangen signalen van de lokale partners.

Lokale besturen kunnen nu ook duurzame alternatieven als elektrische scooters en motors, (elektrische) fietsen, bakfietsen en rolstoelfietsen, … aankopen. Zo zet Gestroomd.be ook in op de ‘Modal Shift’ die de Vlaamse Overheid wil realiseren. Elke individuele wagen die vervangen wordt door deelmobiliteit of (elektrische) fietsen betekent minder uitstoot en een niet te onderschatten impact op de luchtkwaliteit.

Twee sporen

“Naast de uitbreiding van het aanbod is er ook nog een tweede spoor. Het originele bestek werd initieel geografisch afgebakend tot ‘besturen in Vlaanderen’. Gevolg was dat Brusselse gemeenten die interesse toonden in afname van duurzame voertuigen hiervoor niet bij Gestroomd.be terecht konden. Door het toepassingsgebied nu structureel uit te breiden kunnen de Brusselse gemeenten nou ook intekenen op het uitgebreide aanbod met interessante kortingen.”  verduidelijkt Sieg Vermeiren, projectmanager van de aankoopcentrale bij IGEMO.

Vanaf juni zal het uitgebreide aanbod beschikbaar zijn via de website van Gestroomd.be.

De aankoopcentrale richt zich hoofdzakelijk op gemeentebesturen, maar ook op politiezones, brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en intercommunales. Ook zij kunnen hun voertuigenvloten verduurzamen via de aankoopcentrale duurzame voertuigen.

Met deze dienstverlening willen de aankoopcentrale de gemeenten ontzorgen door de administratieve last weg te nemen en tegelijkertijd gunstiger prijzen aanbieden doordat de aankoopcentrale in grotere volumes kan aankopen.Zo bouwen we verder aan een doorgedreven vergroening van het voertuigenpark van de lokale besturen. De vergroening van het voertuigenpark komt de leefbaarheid van steden en gemeenten, de economie en het klimaat ten goede.

Meer informatie over de catalogus en de voorwaarden, evenals de mogelijkheid tot bestelling, vind je via Gestroomd.be.

Gerelateerde artikelen