Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen

20/01/2023
Mobiliteit

SOLVA ondersteunt gemeenten bij aanleg toegankelijke bushaltes en Hoppinpunten

Vanaf 2022 neemt SOLVA een voortrekkersrol op in de uitbouw van het netwerk aan Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes in de regio. SOLVA ondersteunt de lokale besturen bij het ontwerp, de technische uitwerking, de realisatie en de communicatie.

Hoppin-wat, hoppin-waar?

Hoppinpunten bieden overstapmogelijkheden tussen openbaar en gedeeld vervoer, zoals deelauto’s en deelfietsen. SOLVA zal zich in eerste instantie richten op Hoppinpunten langs gemeentewegen waar de steden en gemeenten als wegbeheerder voor bevoegd zijn.

Het netwerk van deze Hoppinpunten werd vastgelegd in de regionale vervoersplannen die recent werden goedgekeurd. De locaties kunnen door de lokale besturen verder worden aangevuld met bijkomende buurtgerichte punten.

Klimaatgezonde Vlaamse ruimte

Deze nieuwe dienstverlening kadert in de verdere uitbouw van Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, het regionaal initiatief waarin SOLVA en de Provincie Oost-Vlaanderen besturen ondersteunt bij hun lokaal klimaat- en energiebeleid.

“Er wordt de volgende jaren 350.000 euro bovenlokale middelen in deze dienstverlening geïnvesteerd”, vertelt SOLVA-voorzitter Fernand Van Trimpont. “Maar gezien we een beroep kunnen doen op Vlaamse subsidies voor de realisatie van Hoppinpunten en voor de aanleg van toegankelijke bushaltes zullen we hiermee een veelvoud aan investeringen in de publieke ruimte kunnen realiseren.”

Al 30 punten ontworpen

SOLVA helpt bij het ontwerp van de Hoppinpunten. “In het kader van de regionale vervoersplannen werden afgelopen maanden al eerste ontwerpen opgemaakt voor een 30-tal Hoppinpunten in onze regio”, weet voorzitter Fernand Van Trimpont. “Maar er ligt nog veel werk op de plank. De ontwikkeling van stationsomgevingen, toegankelijke bushaltes en Hoppinpunten in de dorpskernen.”

Binnen het technisch ontwerp waakt SOLVA over de kwalitatieve invulling van de Hoppinpunten. De herkenbaarheid en uniformiteit. “Regionaal samenwerken is niet alleen efficiënter, maar maakt het netwerk Hoppinpunten ook gewoon beter,” erkent de voorzitter.

Aankoopcentrale op komst

In de loop van 2022 start SOLVA ook met een aankoopcentrale voor Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes. Via de aankoopcentrale zal het lokale bestuur vlot in de catalogus de bouwstenen van Hoppinpunten kunnen bestellen. “We denken daarbij aan fietsenstallingen of zitmeubilair, maar evengoed aan lockers waar de batterij van een elektrische fiets in kan worden opgeladen,” verduidelijkt voorzitter Van Trimpont.

SOLVA kiest hierbij voor ‘smart cities’ waarbij we zoeken naar digitaliseringsmogelijkheden, met een efficiënte aanpak door schaalvergrotingen met de nadruk op klimaatbestendige organisatie van de publieke ruimte. “Er is bijvoorbeeld speciale aandacht voor groendaken, inheemse beplanting, waterdoorlatende verharding, onthardingsmogelijkheden en energetische voorzieningen.”

Hefboomproject

Het project ‘Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen’ wordt een hefboomproject om de volgende jaren een sterk netwerk van kwalitatieve Hoppinpunten uit te bouwen en een veelvoud aan toegankelijke bushaltes te voorzien.

Binnen de stuurgroep nemen we de expertise van Mobipunt vzw en van de Provincie Oost-Vlaanderen mee. Zo creëert de regio een kwaliteitssprong voor het openbaar vervoer, stimuleert ze het systeem van combimobiliteit en duurzame verplaatsingen en werkt ze mee aan een meer toegankelijke en inclusieve samenleving.

Gerelateerde artikelen