Kijk, een Hoppinpunt!

21/09/2023
Mobiliteit

In 2022 startte SOLVA het project ‘Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen’ op, met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het doel? Toegankelijke bushaltes creëren en Hoppinpunten uitbouwen: locaties om over te stappen tussen verschillende vervoersmiddelen. Ondertussen verschijnen de eerste Hoppinpunten in het straatbeeld in ons werkingsgebied. Heb jij er al eentje gezien?

Eén doel, twee strategieën

Voor de realisatie van Hoppinpunten gebruiken het Vlaams Gewest en de gemeenten een andere strategie. Het Agentschap Wegen en Verkeer kiest ervoor om Hoppinpunten langs gewestwegen nu al snel zichtbaar te maken met informatiezuilen. Verdere investeringen in onder meer fietsinfrastructuur worden pas later uitgevoerd.

De lokale besturen en SOLVA opteren ervoor om langs gemeentewegen eerst investeringen aan de Hoppinpunten uit te voeren. De informatiezuil wordt pas aan het einde van de werken geplaatst, als kers op de taart. Dat proces verloopt wat trager, maar het biedt belangrijke opportuniteiten om mooie resultaten te bekomen op het vlak van toegankelijke, aangename publieke ruimte. Via aankoopcentrales en raamovereenkomsten houden we de werklast voor de lokale besturen zo beperkt mogelijk.

Deelmobiliteit ten ‘t Hop

Deelsystemen worden een belangrijk element bij de realisatie van de Hoppinpunten. De voorbije jaren opende SOLVA al heel wat autodeelstandplaatsen samen met de steden en gemeenten. Veel van deze standplaatsen worden nu uitgebreid tot heuse Hoppinpunten. In 2024 worden voor op die nieuwe vervoersknooppunten ook bijkomende deelauto’s aangekocht, via een nieuw contract, en een regionaal fietsdeelsysteem uitgewerkt. Zo komt het Hoppin-netwerk echt tot leven.

Kan je er in jouw buurt al ergens in hoppen? Ontdek het hier: https://hoppin.be/nl/vind-hoppinpunten/ Nu nog niet, morgen vast wel!


Maak kennis met team Mobiliteit

Gerelateerde artikelen