SOLVA reist de regio rond

22/09/2023
Mobiliteit

Ook SOLVA heeft een intern klimaatplan om de klimaatdoelstellingen te realiseren, en zo samen met haar lokale besturen de uitdagingen aan te gaan. Een duurzaam mobiliteitsbeleid is er een onmisbaar onderdeel van.

Ondersteuningsmaatregelen

In het intern klimaatplan staan deze drie ondersteuningsmaatregelen om een verschuiving naar duurzame mobiliteit in te zetten:

  • deelwagens inzetten voor dienstverplaatsingen via het project autodelen
  • een fietsleaseplan voor het woon-werkverkeer
  • twee elektrische poolwagens ter beschikking

Informeren en sensibiliseren

Zo’n duurzaam mobiliteitsaanbod creëren, gaat samen met informeren en sensibiliseren van de medewerkers, zodat ze de alternatieve vervoersmodi ook effectief willen gebruiken. Daarom zetten het team mobiliteit en de dienst communicatie samen een interne communicatiecampagne op: ‘SOLVA reist de regio rond’.

Nieuwe gewoontes introduceren

Het doel van de campagne? Een maximaal aantal kilometers te voet, per fiets of met gedeeld of openbaar vervoer afleggen en bij de collega’s een nieuwe mobiliteitsgewoonte introduceren. Het ultieme einddoel was om met z’n allen samen 240 kilometer duurzaam te reizen: de volledige omtrek van ons werkingsgebied. Medewerkers werden op allerlei manieren gestimuleerd om hun mobiliteitsgewoonten in vraag te stellen en, waar mogelijk, aan te passen.

Op een maand tijd legden de collega’s van SOLVA 6.050,84 km af al stappend, fietsend, met het openbaar vervoer of met een deel- of poolwagen. Dat komt neer op 25 keer de omtrek van het werkingsgebied van SOLVA!

Nu komt het er natuurlijk op aan om onze nieuw aangeleerde gewoontes vast te houden. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

Gerelateerde artikelen