De oorspronkelijke Intercommunale Land van Aalst is sinds 23 oktober 2003 opgesplitst in twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De milieuactiviteiten zijn ondergebracht in ILvA, het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu. Het neemt de activiteiten op het vlak van afvalpreventie, afvalinzameling en afvalverwerking voor haar rekening. SOLVA is een dienstverlenend samenwerkingsverband dat vooral actief is op het vlak van ruimtelijke ordening en socio-economische expansie, klimaat, energie en archeologie

Werkingsgebied
Het werkingsgebied van SOLVA omhelst de volgende 21 steden en gemeenten:

Werkingsgebied SOLVA
Werkingsgebied SOLVA