TERUG

Ninove – Hof ter Groeninge (Doorn Noord)

Het archeologisch onderzoek gebeurde naar aanleiding van de geplande aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Doorn Noord. De oudste aangetroffen sporen zijn twee grote grafheuvels uit het finaal-neolithicum (ca. 2500 – 2000 v. Chr.). Het best bewaarde exemplaar, is geen klassieke grafheuvel, maar een type met een complexer verloop van diverse grafheuvelfasen. Uit de daaropvolgende periode (metaaltijden) zijn verschillende kuilen aangetroffen, verspreid over het terrein. Verder onderzoek zal hun functie en relatie tot de nabijgelegen grafheuvels moeten duidelijk maken. In de Romeinse periode (2de eeuw na Chr.) ontstaat op deze plaats een kleine nederzetting die bestond uit minstens zes woonhuizen, drie wegen, kuilen, grachten en greppels en twee zones met begravingen. Het meest opvallende element was de overvloedige aanwezigheid van metaalslakken. Metallurgie en/of de reductie van ijzer speelde duidelijk een belangrijke rol binnen de nederzetting. Ten slotte werden ook de resten van drie militaire legerkampen vrij gelegd. De oudste kampen dateren uit 1692 en 1693 en zijn te kaderen binnen de Negenjarige Oorlog. Het voltallige leger van de Grote Alliantie kampeerde toen te Ninove. Een jonger kamp situeert zich in 1745, tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog. Deze keer wordt het de kampplaats van het Franse leger. De kampen lieten verschillende types van sporen na zoals ingraven keukens en diepe ondergrondse shelters, die ons een unieke inkijk bieden op het dagelijkse leven binnenin zo’n legerkamp.


Foto’s


Film


Contacteer ons