Is regenwater drinkbaar voor mij of mijn huisdieren?

Regenwater gebruiken om van te drinken raden we ten zeerste af. Regenwater kan besmet zijn met bacteriën. Het water dat je hiervoor gebruikt, moet voldoen aan de wettelijke normen voor drinkwater. Een bijkomende zuivering is dus zeker nodig. Die zuivering moet ook goed onderhouden worden om goed te kunnen functioneren. Maar zelfs met zo’n filter blijven er risico’s op verontreinigingen in het water. Je gebruikt dus beter leidingwater.

Ik heb een regen(water)put, is een regenton dan nog interessant?

Wie een woning bouwt of grondig renoveert, is in bepaalde gevallen verplicht om een regenwaterput te installeren. Als dat zo is, dan zal die vaak ook een bepaald minimumvolume moeten hebben. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening legt hier een aantal regels op. In de bouwvergunning zal vermeld staan wat de minimale en/of maximale inhoud van de regenwaterput moet zijn.  De provincie of gemeente kan strengere regels opleggen.

Als je je regenwater hebt afgekoppeld van je afvalwater, waar moet je er dan mee heen? In de wetgeving staat een duidelijke voorkeursvolgorde voor de behandeling van je regenwater. Deze maatregelen worden ook bronmaatregelen genoemd.

Stap 1. Gebruik bv: doorspoelen van het toilet

Stap 2. Infiltratie: Regenwater de kans geven terug in de grond te dringen. Het is eigenlijk niet meer dan het herstellen van een verstoord natuurlijk patroon. Regen dringt gewoon in de bodem waarop het valt, en vult op die manier de grondwatervoorraden opnieuw aan. In het volgebouwde Vlaanderen krijgt het regenwater hier steeds minder de kans toe.

Stap 3. Buffering: vertraagd afvoeren door even op te sparen. Om van buffering te spreken is het wel belangrijk dat de buffervoorziening nog capaciteit heeft op het moment van de regenbui. Een regenwaterput of een regenton is een slecht voorbeeld voor buffering omdat de put of ton meestal al grotendeels met water gevuld is.

Stap 4. Aansluiting op straat

Zie je niet meteen een kans om een regenput te installeren? Of wil je bijvoorbeeld ook het regenwater van je tuinberging extra opvangen? Kies dan voor een regenton in de tuin.

Waar moet ik op letten vooraleer ik een ton bestel?

Regenwater is niet drinkbaar. De regenton mag niet aangesloten worden op een asbestdak.  Asbestpartikels die via het regenwater in de moestuin belanden zijn schadelijk voor de gezondheid want asbest is kankerverwekkend.

De SPEEDY vulautomaat is enkel geschikt voor cilindervormige/”ronde” regenpijpen van 70 tot 110mm diameter.  De vulautomaat is geschikt voor kleine tot middelgrote daken tot 80m².

Let ook op de leveringstermijn. De tonnen worden eind juni, ten laatste begin juli geleverd.

Wat heeft een regenton met klimaat te maken?

Klimaatverandering zorgt voor weersextremen. Lange periodes van droogte, meer hittegolven, en anderzijds ook lange periodes van neerslag en meer stortbuien.  Met een regenton vang je hemelwater op zodat je het kan gebruiken. Wie regenwater gebruikt in de tuin geeft het water met andere woorden terug aan de natuur. De cirkel wordt weer gesloten. Zeker in droge perioden bespaar je op die manier heel wat liters drinkwater. Dat is niet alleen goed voor de natuur, je bespaart er ook mee op je waterfactuur. Bij hevige regen kan de bodem het regenwater niet onmiddellijk infiltreren.  Met wateroverlast tot gevolg.  De regenton kan dan als reservoir tijdelijk een buffer vormen.

Wanneer wordt de groepsaankoop afgesloten?

Je kan een regenton bestellen tot en met 15 mei. Je ontvangt ten laatste de volgende dag een mail met de betalingsuitnodiging. We houden rekening met je bestelling als het juiste bedrag ten laatste op 18 mei 2023 op de juiste rekening staat.

 

Waarvoor kan ik het regenwater gebruiken?

Regenwater gebruiken kan voor alle toepassingen waarvoor geen drinkwaterkwaliteit nodig is. Met een grote opslagcapaciteit zoals bij een regenput, kan het regenwater gebruikt worden om het toilet door te spoelen, voor de wasmachine… Een regenton is daarvoor te klein, maar je kan het water wel gebruiken voor andere toepassingen, bijvoorbeeld voor het wassen van voertuigen, tuinmeubilair of het terras en voor het besproeien van de tuin.

Het hemelwater is van nature zacht en schoon omdat het geen kalk bevat. Dat is goed voor de planten en door het ontbreken van kalk komen geen kalkstrepen op ramen of op de auto bij het wassen. Door regenwater op te vangen en te gebruiken, wordt het rioleringsstelsel minder belast.

Kan een regenton op elk dak aangesloten worden?

Omwille van gezondheidsredenen kunnen de tonnen niet op een asbestdak worden aangesloten.  De vulautomaat is geschikt voor kleine tot middelgrote daken tot 80m².

Wie kan een ton bestellen?

Inwoners van de 17 deelnemende Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten* die een ton willen laten leveren in één van die 17 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten kunnen bij ons een ton bestellen.  Het gaat over volgende steden en gemeenten:  Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kruisem, Lede, Lierde, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Zottegem, Zwalm.

Ook bedrijven kunnen een regenton bestellen.  Wil je een tweede of meer tonnen bestellen, vul dan telkens opnieuw een bestelformulier in.

Waarom zou ik deelnemen aan de groepsaankoop?

De focus ligt bij onze groepsaankoop op duurzaamheid, prijsvoordeel en gebruiksgemak. De tonnen zijn weersbestendig, UV-bestendig, 100% recycleerbaar, en gemaakt uit gerecycleerde kunststof. Doordat we de tonnen in grote hoeveelheid bestellen kunnen we ze aan een extra gunstige prijs aanbieden. We bieden ook de mogelijkheid om een zeer kwalitatieve vulautomaat aan te kopen, het koppelstuk dat nodig is om de ton efficiënt met water te laten vullen. Levering in de deelnemende Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten is in de prijs inbegrepen. En wie wil kan de regenton met behulp van de vulautomaat laten aansluiten op de regenpijp.

De groepsaankoop is interessant

  • voor wie geen regenput heeft en met een minimale kost toch regenwater wil opvangen en gebruiken.
  • voor wie in de tuin nog een tweede dakoppervlak heeft, dat niet is aangesloten op de hemelwaterput en dat water wenst te gebruiken.
Waarom organiseert SOLVA ism ILVA en IvLA deze groepsaankoop?

Met dit initiatief willen we iedereen aanmoedigen om regenwater op te vangen en te gebruiken. Regenwater gebruiken kan voor alle toepassingen waarvoor geen drinkwaterkwaliteit nodig is. Leidingwater is duur en bovendien is er in Vlaanderen ook geen overschot aan water. Zeker in periodes van langdurige droogte, een gevolg van de gewijzigde klimaatomstandigheden,  is het extra belangrijk dat we goed omspringen met het schaarse beschikbare water. Door regenwater op te vangen kan je een bijdrage leveren aan onze planeet.  En een regenton aankopen is ook goed voor je portefeuille. Ons doel is dat er in Zuid-Oost-Vlaanderen 1000 regentonnen bijkomen.