Wat gebeurt er als ik iets speciaal vind, moet ik dat afgeven?

Neen. De eigenaar van de grond, is ook de eigenaar van de vondsten. Je kan er wel voor kiezen om je vondsten te deponeren bij het Onroerend Erfgoeddepot van SOLVA. Daar worden ze in optimale omstandigheden opgeslagen zodat ze ook voor verder onderzoek kunnen gebruikt worden.

Wat moet ik voorzien van materiaal?

Een schop, een klein schepje, eventueel een truweel. Indien je dit niet hebt, kan je dat ontlenen tijdens het Vierkante meter-weekend. Je moet zeker geen nieuw materiaal aanschaffen. SOLVA voorziet ook alles voor de registratie van de sporen en vondsten.

Waarom moet ik inschrijven om deel te nemen? Kan ik niet wachten tot het weekend zelf om te beslissen?

Het project wordt door het Agentschap Onroerend Erfgoed aanzien als een echte archeologische opgraving. Daarom moeten alle putjes op voorhand aangemeld worden. Dit wil zeggen dat we de locaties op voorhand al moeten vastleggen.

Waarom worden er enkel putjes in Wortegem en Ruien gemaakt?

Omwille van inhoudelijke en praktische redenen is het onderzoeksproject beperkt tot twee plaatsen. In 2023 ligt de focus op Ruien (Kluisbergen), in 2024 komt Wortegem (Wortegem-Petegem) aan de beurt. Door op een beperkte oppervlakte te focussen, kunnen de gegevens beter gekoppeld worden. Een te grote spreiding van de putjes geeft weinig inhoudelijke informatie. In 2024 zal het project landen in Wortegem.

Hoe weet ik of ik iets interessant gevonden heb?

Tijdens het “Vierkante Meter-weekend” zullen verschillende archeologen van SOLVA aanwezig zijn. Zij zullen de uitgravingen van de proefputjes begeleiden. Er zullen ook vondstspecialisten aanwezig zijn die uitleg zullen geven over de vondsten. Op die manier kom je onmiddellijk te weten hoe oud je vondsten zijn.

Wat is het doel van de vragenlijst bij het inschrijvingsformulier? Is dit geen schending van de privacy?

De gegevens die gevraagd worden bij de inschrijvingslink zijn noodzakelijk om de toelatingsaanvraag voor archeologisch onderzoek te doen. Het gaat in hoofdzaak om gegevens die ook publiekelijk toegankelijk zijn (bijvoorbeeld kadastrale informatie).

Ik wil graag meedoen, maar ik kan niet tijdens het voorgestelde weekend. Kan ik zelf een putje maken op een ander moment?

Neen. Omwille van praktische overwegingen moeten de putjes tijdens het “Vierkante meter-weekend” worden uitgegraven. Dat weekend zijn de archeologen van SOLVA ter plaatse om waarnemingen te doen en uitleg te geven bij de putjes. De registratie dient op een gestandaardiseerde manier te gebeuren, wat alleen mogelijk is tijdens het weekend.

Kan iedereen hieraan deelnemen?

Elke inwoner van Wortegem-Petegem kan in 2024 in Wortegem deelnemen. Heb je geen eigen tuin om een putje te maken? Luister eens bij je buur, nonkel of kennis, misschien kan je daar wel een putje (helpen) maken.