Twee nieuwe regionale klimaatprojecten vanaf 2022

22/01/2023
Mobiliteit Hoppinpunt

Vanaf 2022 worden in onze regio twee nieuwe klimaatprojecten uitgerold:  “Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen” en “Zuid-Oost-Vlaanderen renoveert”. De intercommunale SOLVA en de Provincie Oost-Vlaanderen kwamen hierover in oktober 2021 tot een akkoord. Voor de uitwerking worden de middelen uit het projectenfonds ingezet: 700.000 euro, afkomstig van de uittreding van de Provincie Oost-Vlaanderen als aandeelhouder van de intercommunale SOLVA.

Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen

Beide projecten kaderen in de samenwerking ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ en helpen mee de doelstellingen van de gemeentelijke klimaatplannen te halen. Ze spelen in op de twee grootste uitdagingen voor het beperken van de CO2-uitstoot in de regio: de versnelde renovatie van woningen en het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Deelmobiliteit en inclusiviteit

SOLVA-voorzitter Fernand Van Trimpont: ”Met ‘Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen’ creëren we nu een hefboom om de volgende jaren een sterk netwerk van kwalitatieve Hoppinpunten en een veelvoud aan toegankelijke bushaltes uit te bouwen in onze regio. De mobiliteitsinvesteringen komen hiermee in een stroomversnelling.”

Klimaatgezonde renovatie

Gedeputeerde Riet Gillis: “Met ‘Zuid-Oost-Vlaanderen renoveert’ willen we mensen begeleiden en ontzorgen om hun woning klaar te maken voor de toekomst. Een klimaatgezonde renovatie focust niet enkel op energiebesparende maatregelen, we helpen mensen ook om hun woning te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hitte en overstromingen.”

Gerelateerde artikelen