Nieuwe pijler Energiearmoede in Burgemeestersconvenant

01/07/2024
Klimaat

Energiearmoede is één van de drie pijlers van het Europees Burgemeestersconvenant, naast mitigatie en adaptatie. Gemeenten moeten dus rond dit thema werken en rapporteren.

Timing

Bij de eerstvolgende activiteit op het MyConvenant platform na 1 januari 2025 moeten gemeenten met de pijler energiearmoede rekening houden. Concreet betekent dit bij het ingeven van een klimaatplan of bij een tweejaarlijkse monitoring. Voor het regionaal klimaatplan dat ondertekend werd door 13 gemeenten, zal de eerste rapportage plaatsvinden op 12 maart 2026.

Voorbereiding

SOLVA gaat alvast van start met een screening van alle maatregelen en acties van het regionaal klimaatplan en bekijkt welke acties gericht zijn op het bestrijden van energiearmoede. We gaan ook op zoek naar interessante voorbeelden binnen en buiten onze regio. We onderzoeken bovendien tegen welke obstakels gemeenten en partners lopen en welke vereisten er zijn om projecten te laten slagen.

Dit zal resulteren in een rapport dat SOLVA zal delen met de regio. We bekijken ook in hoeverre dit rapport bruikbaar is voor de gemeenten uit het werkingsgebied met een eigen klimaatplan en SOLVA zal aanbevelingen doen op maat van het klimaatplan van deze gemeenten.

Gerelateerde artikelen