Hoppinpunt “Lede ziekenhuis” ingehuldigd

13/12/2023
Mobiliteit

Burgemeester Geertrui Van de Velde, het schepencollege, vertegenwoordigers van de verkeerscommissie, SOLVA en enkele buurtbewoners kwamen zondag samen om het nieuwe Hoppinpunt Lede Ziekenhuis in te huldigen. Daarmee geeft het lokaal bestuur van Lede het startschot van de mobiliteitstransitie in de vervoerregio Aalst. Het is namelijk het eerst Hoppinpunt in die regio dat volledig is aangelegd in de huisstijl van Hoppin en via de aankoopcentrale van het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA.

Wat is een Hoppinpunt?

Met Hoppin wil de Vlaamse overheid een nieuwe mobiliteitsvisie herkenbaar maken in het straatbeeld. Die visie zet in op een efficiënter, duurzamer en toegankelijker openbaar vervoer. Daarbij staat combimobiliteit centraal. Zo is Hoppin op je fiets springen, ermee naar een bushalte rijden waar je hem veilig kan achterlaten en daar de bus nemen naar je werkplaats. Op een Hoppinpunt kan je dus vlot overstappen van het ene op het andere duurzame vervoermiddel.

“Deze visie sluit perfect aan bij die van het lokaal bestuur Lede en de verkeerscommissie. Daarin speelt duurzame mobiliteit, gebaseerd op het STOP-principe, een grote rol. Daarbij wordt eerst voorrang gegeven aan stappen, vervolgens trappen (fietsen), nadien het openbaar vervoer en dan pas het privévervoer. Dit Hoppinpunt is een veilige plaats voor voetgangers, je kan er je fiets achterlaten en het openbaar vervoer nemen. Wij zijn als gemeente dan ook fier dat wij de eerste gemeente zijn die een Hoppinpunt op deze manier heeft aangelegd.” zei burgemeester Geertrui Van de Velde.

“Een hoppinpunt is meer dan enkel het herschilderen van een bestaand bushokje.” legt Ewout Depauw, mobiliteitsverantwoordelijke bij SOLVA, uit. “Hoppin gaat over het inrichten van de publieke ruimte en investeren in mobiliteit voor iedereen. Opvallende visuele elementen trekken de aandacht en vertellen dat er meer is dan de auto. Het gaat hier over een verhaal van communicatie waarbij het Hoppinverhaal een belangrijke rol speelt om mensen warm te maken en voor te bereiden op de mobiliteitstransitie die er zit aan te komen.”

De Hoppinzuil

Herkenbaar aan elke Hoppinpunt is de Hoppinzuil. Op de opening van het Hoppinpunt in Lede legde Tom Dhollander van infopunt Publieke Ruimte uit: “De insteek van deze voetgangersbeweging is ervoor zorgen dat de gebruiker alle nodige belangrijke informatie op een centraal punt, op een overzichtelijke manier terug kan vinden, en zo kwam de Hoppinzuil er. Daarop kan je bijvoorbeeld lezen wat er op een wandelafstand van 5 minuten van het Hoppinpunt ligt, en waar je naartoe moet stappen. Wanneer je met de bus aankomt aan “Lede Ziekenhuis” kan je dus perfect zien welke richting je moet stappen om aan het ziekenhuis te geraken. Een gebruiker van het openbaar vervoer zal zich dus zeker niet verloren voelen.”

To be continued!

Lede Ziekenhuis is een van de 2000 Hoppinpunten die er in Vlaanderen de komende jaren zullen bijkomen. Het gaat dan over zowel kleinere lokale Hoppinpunten zoals dit, als over plaatsen waar alle denkbare vormen van mobiliteit zullen samenkomen. Denk daarbij aan een stationsomgeving waar naast de trein en de bussen ook deelfietsen en deelwagens klaarstaan en zelfs lockers te vinden zijn waar je fietskledij kan in opbergen.

Gerelateerde artikelen