SOLVA’s laadpaalkaart brengt locaties in kaart voor een volledige dekking

16/02/2023
Mobiliteit

SOLVA’s laadpaalkaart brengt locaties in kaart voor een volledige dekking

Vanaf 2029 moeten alle nieuwe wagens in Vlaanderen elektrisch zijn. Om tegemoet te komen aan de hoge laadvraag die daaruit zal voortvloeien, wil Vlaanderen 35.000 (semi)publieke laadpalen in gebruik tegen 2025. De lokale besturen zijn nu aan zet om aan te geven welke locaties het meest geschikt zijn voor de uitgebreide laadpaalinfrastructuur. SOLVA helpt graag, met de ontwikkeling van een strategische laadpaalkaart.

Mee met de stroom

Het Vlaams Klimaatplan voorziet een versnelde elektrificatie van het wagenpark. Daar hoort een versnelde uitrol van de laadinfrastructuur bij om tot een dekkend netwerk van toegankelijke laadpalen te komen. Het lokaal energie-en-klimaatpact, door 20 van de 21 Zuid-Oost-Vlaamse lokale besturen ondertekend, definieert een doelstelling voor laadpaalinfrastructuur van 1 laadpunt per 100 inwoners. Volgens de verstrengde klimaatambitie in het LEKP2.0 moeten steden en gemeentes zelfs 1,5 laadpunt per 100 inwoners voorzien tegen 2030.

Strategisch laadpaallocaties bepalen

In Zuid-Oost-Vlaanderen zal ENGIE als laadpaalexploitant het netwerk van laadpunten uitrollen op het openbaar domein. ENGIE zal instaan voor de plaatsing, de uitbating en het onderhoud van de laadpalen.

Steden en gemeenten mogen ook zelf aangeven waar er best nieuwe laadpalen komen. Om een doordachte plaatsing van de laadpaalinfrastructuur te verzekeren, afgestemd op de ruimtelijke kwaliteit, het lokaal parkeerbeleid en de noden van de inwoners, ontwikkelde SOLVA een handige methodiek.

Met de SOLVA laadpaalkaart

Die methodiek omvat de ontwikkeling van een laadpaalkaart, waarop aangeduid wordt waar de laadpalen of -hubs best komen om aan de vraag te voldoen. We screenen gebouwen op de mogelijke vraag naar een publieke laadpaal, we onderzoeken de bestaande situatie, de haalbaarheid en mogelijke samenwerkingen. De kaart die zo ontstaat, is de perfecte basis voor een toekomstbestendige visie over de publieke laadpaalinfrastructuur in jouw stad of gemeente.

Al 6 gemeentes op de e-kar

De besturen van Kluisbergen, Kruisem, Denderleeuw, Lede, Zottegem en Oosterzele sprongen al op de kar. Zij werken nu samen met ons team aan hun uitgekiend plan voor de plaatsing van publieke laadpalen, onderbouwd door de SOLVA laadpaalkaart.

Wil jij ook een wildgroei aan laadpalen voorkomen in je stad of gemeente, en laadhubs plaatsen in functie van de ruimte en de vraag? Neem dan nu contact op met Emilie De Witte.

Gerelateerde artikelen