De regioleverancier is er!

20/01/2023
Ondernemen

Overheidsopdrachten geven zuurstof aan de lokale economie. De coronacrisis heeft dit nog duidelijker gemaakt. Denk maar aan de vele ‘Koop Lokaal’ acties in onze steden en gemeenten. Maar volgens een Europese studie komt maar bij 34% van alle overheidsaanbestedingen in België een kmo als winnaar uit de bus. De lokale handelaar valt dus vaak uit de boot. Hoe komt dat nu?

Obstakels en vooroordelen

Een aantal obstakels en vooroordelen houden kmo’s tegen om zich te engageren voor aanbestedingen. Aanbesteders en kmo’s vinden nog altijd moeilijk de weg naar elkaar. En dan is er nog de bureaucratische rompslomp, gebrek aan informatie en de schrik voor de procedure.

De oplossing? 

Eenvoudigere administratie, een gecentraliseerde en publiek toegankelijke databank, sensibilisering. Kortom. De regioleverancier. Een nieuw aanbestedingsplatform dat de brug slaat tussen lokale besturen en handelaars uit de buurt. Een tool voor lokale aanbestedingen. Een applicatie die lokale besturen ondersteunt bij hun aankoopbeleid.

Het platform dat aanbesteders en bedrijven verbindt

De regioleverancier is er zowel voor aanbesteders als voor ondernemers. Het bundelt overheidsopdrachten van Oost-Vlaamse steden en gemeenten, intercommunales en andere semipublieke organisaties, zoals politie, OCMW’s … Oost-Vlaamse bedrijven kunnen zich in enkele klikken registreren. Zo missen ze nooit nog een aanbestedingskans. Het is een gebruiksvriendelijk, toegankelijk en overzichtelijk platform. Overheden kunnen nu ook voor hun aanbestedingsbeleid de lokale kaart trekken. Ze bereiken meer lokale handelaars en stimuleren het lokaal aankopen.

Aanbestedingen uitsturen en ontvangen was dus nog nooit zo gemakkelijk. Hoe werkt het?

Heb je als aanbesteder een nieuwe opdracht? Publiceer ze dan snel op dit platform. In enkele klikken maak je jouw opdracht kenbaar aan Oost-Vlaamse ondernemers voor wie ze interessant kan zijn. Kies uit een handige lijst van bedrijfssectoren en duid aan of je enkel bedrijven uit jouw gemeente op de hoogte wil brengen of ook die van naburige gemeenten, of alle bedrijven uit jouw regio, of zelfs alle bedrijven in Oost-Vlaanderen.

Alle bedrijven die in aanmerking komen, krijgen automatisch een e-mail met informatie over de opdracht. De handelaars geven aan of ze geïnteresseerd zijn, en als aanbesteder krijg je een handig overzicht van alle bedrijven die het bestek van jouw opdracht willen ontvangen.

Inspiratiebronnen

De regioleverancier haalde de mosterd bij de Limburgse collega’s. Zij lanceerden vorig jaar hun platform ‘Aanbestedingen in Limburg’. Ook ‘De stadsleverancier’ van de stad Gent was een inspiratiebron.

De regioleverancier is een samenwerking van de Oost-Vlaamse intercommunales SOLVA, Veneco, DDS en Interwaas, met de provincie Oost-Vlaanderen en de provinciale afdeling van Unizo.