Stormloop op ‘Mijn VerbouwLening

12/01/2023
Energie Mijn VerbouwLening

De energiecrisis zorgt voor een ware stormloop op de energieloketten in heel Vlaanderen. Ook in Zuid-Oost-Vlaanderen zien we de laatste maanden een forse stijging in het aantal aanvragen voor de Mijn VerbouwLening, met een langere wachttijd tot gevolg. De voorbije drie maanden kreeg Energiehuis SOLVA maar liefst 370 aanvragen. Dat is wel vier keer zoveel als we normaal in een volledig jaar te verwerken hebben!

Drukbezet loket

Door het stijgend aantal aanvragen voor de Mijn VerbouwLening sinds de energiecrisis, loopt de wachttijd op voor de behandeling van de dossiers. Ook het aantal mensen dat we begeleiden bij een premieaanvraag is sterk toegenomen sinds 1 oktober, toen de Mijn VerbouwPremie werd gelanceerd.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, en niemand ‘in de kou’ te laten staan, heeft SOLVA extra personeel aangeworven en de processen voor de behandeling van aanvragen geoptimaliseerd. Zo proberen we de wachttijd in te perken en een antwoord te bieden op de stormloop. Al is de wachttijd wat langer dan gebruikelijk, toch zijn de burgers nog altijd welkom aan onze woonloketten en kunnen ze via telefoon of mail met ons contact opnemen voor al hun vragen!

Positieve impact

De stormloop naar deze lening kunnen we alleen maar positief bekijken. Veel Vlaamse woningen zijn sterk verouderd en scoren erg slecht op energetisch vlak. Ze hebben vaak dringend nood aan goede isolatie en andere energiebesparende maatregelen om het comfort van hun bewoners te garanderen.

De kostprijs van een grondige renovatie of de investering in andere energiezuinige ingrepen ligt voor veel huiseigenaars echter te hoog. Met de Vlaamse leningen en premies zorgen we ervoor dat veel woningen toch de nodige renovaties krijgen, waardoor hun EPC sterk zal verbeteren. Wat dan weer een positieve impact heeft op ons klimaat! 

Zo vraag je Mjn VerbouwLening aan

Vanaf 5 december is het mogelijk om de Mijn Verbouwlening online aan te vragen. Je vindt het aanvraagformulier en het kredietreglement ook op onze website. Let op! Vanaf 2 januari is er een nieuwe versie. Voor meer informatie over de Mijn Verbouwlening en MijnVerbouwPremie kan je ook het SOLVA Energiehuis contacteren.

Gerelateerde artikelen