Erkenningstraject woningcontroleurs

13/03/2024
Wonen

De woningcontroleurs in dienst van SOLVA doorlopen alle vijf het erkenningstraject voor woningcontroleurs. Wie ook woningcontroles uitvoert voor het lokaal bestuur moet dit traject ook volgen. Voor de late beslissers zetten we alles nog eens op een rijtje.

Voorwaarde 1: beroepskwalificatie woningcontroleur

Voor het beroep van woningcontroleur bestaat een beroepskwalificatie. Ze geeft een overzicht van de competenties waarover een woningcontroleur moet beschikken. Je kan een beroepskwalificatie verwerven via een opleidingstraject (voor nieuwe woningcontroleurs en voor woningcontroleurs met beperkte ervaring) of EVC-traject (voor ervaren woningcontroleurs).

Voorwaarde 2: tewerkstellingsvoorwaarde

Om erkend te zijn, moet een woningcontroleur werken bij een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) lokaal woonbeleid, Wonen in Vlaanderen of een geaccrediteerde keuringsinstelling.

Voorwaarde 3: registratie en gebruik van VLOK

Een woningcontroleur moet geregistreerd zijn in Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) en het ook altijd gebruiken om technische verslagen op te stellen.

Evaluatie- en coachingsysteem erkende woningcontroleurs (in opbouw)

Wonen in Vlaanderen zal een evaluatie- en coachingsysteem voor erkende woningcontroleurs voorzien waarin enerzijds zelfevaluatie en ondersteuning van de erkende woningcontroleurs centraal staan, en anderzijds het partnerschap met de lokale besturen, de IGS-en en de geaccrediteerde keuringsinstellingen. Sancties voor erkende woningcontroleurs zijn mogelijk, maar zullen slechts als laatste middel ingezet worden, bijvoorbeeld bij (herhaaldelijke) zware fouten en grove nalatigheden.

Uitgebreide informatie vind je op de website van Wonen in Vlaanderen.

Gerelateerde artikelen