Nieuws over Mijn VerbouwPremie

21/05/2024
Wonen

Er is weer nieuws uit het Vlaamse premieland! We zetten alle nieuwigheden graag voor jou op een rij.

Nieuwe webpagina over de ventilatievoorwaarden bij Mijn VerbouwPremie

In de categorie van werken ‘ramen en deuren’ zijn er aanzienlijke premies voorzien voor de laagste en middelste inkomenscategorieën, als er voldaan wordt aan de ventilatie-eisen. Voldoet men er niet aan, dan valt men terug op Mijn VerbouwPremie uit de hoogste inkomenscategorie voor vervanging van glas (16 euro per m²). Bij ventilatie-eisen gaat het over het plaatsen van luchttoevoerroosters in de droge ruimten (in de ramen, muur of rolluikkasten) als de woning geen ventilatiesysteem B of D (met aan-/afvoer) heeft. Dossierbehandelaars stellen regelmatig vast dat men niet aan de ventilatie-eisen voldoet, waardoor de premie een pak lager ligt dan verwacht. Je vindt alle info over de ventilatievoorwaarden terug via de vernieuwde webpaginaMijn VerbouwPremie voor ramen en deuren’.

Behandelingstermijnen voor Mijn VerbouwPremie ingekort

De wettelijke behandelingstermijn voor Mijn VerbouwPremie bedraagt nu 8 maanden. Vanaf 1 juli daalt hij naar 6 maanden. In de praktijk is de gemiddelde behandelingstermijn van Mijn VerbouwPremie ook al aanzienlijk verkort. Momenteel is die nog minder dan 5 maanden. Om de klant zo goed mogelijk verder te helpen, is het de ambitie om de behandelingstermijn stelselmatig in te korten de komende maanden.

Laatste oproep indienen premieaanvraag voor gascondensatieketel

De Vlaamse Regering besliste vorig jaar om Mijn VerbouwPremie voor een gascondensatieketel stop te zetten in het kader van de uitvoering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030, waarbij de uitfasering van fossiele brandstoffen belangrijk is.

Wie investeerde in een gascondensatieketel, kan hiervoor tijdelijk nog een premie aanvragen. De aanvraag van de premie is mogelijk tot en met 31 oktober 2024, voor eindfacturen tot uiterlijk 31 oktober 2023 (en maximaal 2 jaar oud op het ogenblik van de aanvraag). Eindfacturen vanaf 1 november 2023 komen dus niet meer in aanmerking voor de premie. Enkel eigenaar-bewoners uit de laagste inkomenscategorie en verhuurders aan een woonmaatschappij komen in aanmerking.

Versoepeling voorwaarden premieverhoging bij asbestverwijdering en nieuwe isolatie

Om recht te hebben op de premieverhoging van 8 euro per m² bij de verwijdering van asbest en plaatsing van nieuwe isolatie in de categorie ‘dak’ is het voortaan niet meer nodig om het zonnepotentieel van de woning aan te tonen, bijvoorbeeld aan de hand van een print van de zonnekaart.

Gerelateerde artikelen