Nieuwe projectoproep noodwoningen

11/09/2023
Wonen

Je kan deelnemen aan een nieuwe projectoproep noodwoningen in Vlaanderen

Met deze projectoproep stimuleert de Vlaamse Regering het bouwen, kopen, renoveren en inrichten van (al dan niet verplaatsbare) noodwoningen. De Vlaamse overheid neemt 50% van de kosten voor haar rekening. Ook de renovatie en inrichting van bestaande noodwoningen komen in aanmerking voor subsidiëring.

Nieuw tegenover de vorige oproep

De twee belangrijkste wijzigingen tegenover de oproep uit 2022 zijn:

  • Het plafond van de subsidieerbare kosten is verhoogd van 290.000 euro naar 319.000 euro.
  • Gaat de subsidieaanvraag over een lopende activiteit? Dan kan de toekenning van een subsidie ten vroegste uitwerking hebben vanaf de datum waarop Wonen in Vlaanderen de subsidieaanvraag ontving. De impact van deze wijziging op subsidies voor noodwoningen, kan je lezen in de projectoproep op deze webpagina.

Hoe dien je een project in?

Dien je projectvoorstel in via het digitaal aanvraagformulier, ten laatste op 30 september 2023.

Meer informatie?

Je vindt alle informatie op de projectoproep op de website van Wonen in Vlaanderen.

Gerelateerde artikelen