Nieuwe projectoproep noodwoningen

06/06/2023
Wonen

Je kan deelnemen aan een nieuwe projectoproep noodwoningen in Vlaanderen.

Met deze projectoproep stimuleert de Vlaamse Regering het bouwen, kopen, renoveren en inrichten van (al dan niet verplaatsbare) noodwoningen. De Vlaamse overheid neemt 50% van de kosten voor haar rekening. Ook de renovatie en inrichting van bestaande noodwoningen komen in aanmerking voor subsidiëring.

Wat wijzigde tegenover de oproep van 2022?

De twee belangrijkste wijzigingen tegenover de oproep uit 2022 zijn:

  • Het plafond van de subsidieerbare kosten is verhoogd van 290.000 euro naar 319.000 euro.
  • Gaat jouw subsidieaanvraag over een activiteit die al loopt, dan kan de toekenning van een subsidie ten vroegste uitwerking hebben vanaf de datum waarop Wonen in Vlaanderen de subsidieaanvraag ontving. Dit is een wijziging van artikel 74/1 in de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO). De impact van deze wijziging op subsidies voor noodwoningen, lees je in de projectoproep op de website van Wonen in Vlaanderen.

Hoe dien je een project in?

Je dient jouw projectvoorstel in via het digitaal aanvraagformulier online, ten laatste op 30 september 2023. Je krijgt per e-mail een ontvangstmelding. Projectvoorstellen die later ontvangen worden of niet via het digitale aanvraagformulier, komen niet in aanmerking. Nadat je een project indiende, kan je dit niet meer wijzigen, behalve op uitdrukkelijke vraag van Wonen in Vlaanderen.

Meer informatie?

U vindt alle informatie op de projectoproep op de website van Wonen in Vlaanderen.

 

Gerelateerde artikelen