Wijzigingen in het premielandschap

09/11/2023
Wonen

De premieregelgeving in Vlaanderen verandert regelmatig. Je vindt de meest actuele informatie over renovatiepremies altijd terug op de website van Vlaanderen. Maar wij geven je hier graag een overzicht van de laatste wijzigingen.

1. Mijn VerbouwPremie

  • De premie voor het plaatsen van een nieuwe gascondensatieketel stopt voor alle facturen vanaf 1 november. Je kan de premie voor een gascondensatieketel wel nog aanvragen voor facturen tot en met 31 oktober 2023. Let op, je kan ze ten laatste aanvragen op 31 oktober 2024 én de factuur mag op dat moment niet ouder zijn dan 2 jaar.
  • De Vlaamse Regering keurde de verlenging van de tijdelijk hogere Mijn VerbouwPremie tot eind 2024 goed. Dat betekent dat de percentages voor de middelste en laagste inkomenscategorie behouden blijven op 35% en 50% en niet terugvallen naar 25% en 35% zoals eerder aangekondigd. Ook de maximale premiebedragen blijven hetzelfde.
  • Er is een verlenging voorzien van de extra premie voor asbestverwijdering in combinatie met muur- of dakisolatie tot eind 2025. Voor dakisolatie in combinatie met asbestverwijdering residentieel is er geen einddatum voorzien.

Je vindt alle informatie op de website Mijn VerbouwPremie. Ook de premiesimulator wordt  volgens deze wijzigingen aangepast.

2. Zonnepanelen

  • Zonnepanelen met een keuringsdatum vanaf 1 januari 2024 komen niet meer in aanmerking voor een premie. Wil je nog een premie voor zonnepanelen aanvragen voor iemand, benadruk dan zeker dat de installatie ten laatste op 31 december 2023 gekeurd moet zijn, en dat de aanmelding van de installatie binnen de 30 dagen na de keuring moet gebeuren.
  • Minister Demir benadrukt dat zonnepanelen ook zonder premie een zeer rendabele investering blijven waarmee consumenten 25 jaar lang hun energierekening onder controle houden. “Zonnepanelen brengen veel meer op dan een spaarrekening. Het is logisch dat de Vlaamse Regering de premie schrapt. Zo kan een budget van ruim 40 miljoen euro verschuiven naar de Mijn VerbouwPremie, voor de echte ondersteuningsnoden voor Vlaamse gezinnen die renoveren”, aldus de minister.

3. Dakisolatie of zoldervloerisolatie doe-het-zelf

Wie zelf de zoldervloer of het hellend dak van de woning isoleert, kan nog tot 30 juni 2024 een premie aanvragen via Fluvius. Op het moment van de aanvraag moeten de factuurdata tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2024 liggen én de facturen mogen op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 2 jaar. Uiteraard geldt ook hier dat de totale Rd-waarde hoger of gelijk moet zijn aan 4,5 m²K/W.

Meer info vind je op de website van Fluvius.

Gerelateerde artikelen