Sinds 2008 beschikt SOLVA over een dienst die archeologisch onderzoek uitvoert voor de aangesloten leden in 21 steden en gemeenten in het zuiden van Oost-Vlaanderen. In 2020 kwam daar dankzij de erkenning van IOED Denderland en IOED Vlaamse Ardennen ook bouwkundig erfgoed bij.

Eén van de troeven van de werking van de dienst onroerend erfgoed is haar regionale verankering. Het werkingsgebied vormt bovendien vanuit historisch en bodemkundig oogpunt een uniform geheel: het valt geschiedkundig gezien grotendeels samen met het historische Land van Aalst en bodemkundig gezien met de zandleem-en leemstreek. De regionale verankering enerzijds en de uniformiteit van het werkingsgebied anderzijds, zowel historisch als bodemkundig, bevorderen het inhoudelijke overzicht op de streek en bieden kansen voor een daadwerkelijke kennistoename en synthese op regionale schaal, en de bijhorende publiekswerking hierover.

Via onderstaande knop kom je meer te weten over de projecten van de dienst Onroerend Erfgoed.

Projecten Onroerend Erfgoed

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Archeologie


Team Onroerend Erfgoed