SOLVA heeft heel wat expertise in huis wat betreft archeologisch onderzoek. Op deze manier kan elk type opgraving vlot uitgevoerd worden. Afhankelijk van de geplande werken en van de timing, past SOLVA de meest passende opgravingstechniek toe.

Opgravingen binnen een stedelijke kern of dorpskern zijn vaak complex door een eeuwenlange bewoning op dezelfde locatie. Dankzij moderne registratiemethodes (databank, 3D-registratie, …) kan dit ingewikkelde erfgoed op een vlotte en complete manier gedocumenteerd worden voor de toekomst.

Een opgraving in landelijke context vergt een heel andere aanpak. Hierbij worden grote vlakken van het terrein machinaal afgegraven om archeologisch te onderzoeken en te documenteren.

Bij eenvoudige werken met een beperkte impact kan een werfopvolging voldoende zijn. Dit houdt in dat de geplande werken gebeuren onder de aanwezigheid van de archeologen van SOLVA. Deze registreren de archeologische structuren tijdens het verloop van de werken.

Ook voor het opgraven van artefactensites (steentijd) of kerkhofsites met begravingen bezit SOLVA ruime expertise.

De rapportage van de opgraving resulteert uiteindelijk in een rapport over de opgraving. Voor natuurwetenschappelijk onderzoek en conservatie van vondsten werkt SOLVA nauw samen met specialisten uit binnen- en buitenland.

Projecten Onroerend Erfgoed