Archeologisch erfgoed is een unieke bron van informatie over ons verleden. Alle informatie die afkomstig is uit archeologisch onderzoek (de archeologische ensembles, i.e. de vondsten, maar ook het opgravingsarchief zoals plannen, foto’s, …) wordt daarom ook na de opgraving nauwgezet en duurzaam gearchiveerd, zodat het voor onderzoekers of publieksgerichte initiatieven beschikbaar blijft.

Sinds 2016 beschikt SOLVA daartoe over een erkend onroerend erfgoeddepot (EOED), het SOLVA Archeologiedepot. De archeologische ensembles afkomstig van opgravingen die SOLVA uitvoerde, of archeologische collecties die op vraag van een aangesloten bestuur aan SOLVA toevertrouwd worden, worden er duurzaam beheerd en bewaard.

Alle ensembles in het depot zijn volledig gedigitaliseerd en opgenomen in de SOLVA-Archeologiedatabank. Op deze wijze zijn de onderzoeksdata en vondsten in het SOLVA Archeologiedepot op regionaal niveau gecentraliseerd en maximaal doorzoekbaar. SOLVA stelt de data en vondsten beschikbaar aan derden voor zowel wetenschappelijk onderzoek als publieksgerichte initiatieven en participeert in het Vlaamse en provinciale depotnetwerk. Depotobjecten kunnen onder voorwaarden uitgeleend worden voor tijdelijke tentoonstellingen of evenementen georganiseerd door gemeenten, musea en erfgoedorganisaties. Op deze wijze wil SOLVA bijdragen aan een duurzame archeologische erfgoedzorg in Zuid-Oost-Vlaanderen.

Raadpleeg de collectiesMet de steun van:

Vlaanderen_is_erfgoed_vol_agentschap totaal.jpg