TERUG

Wortegem-Petegem – Diepestraat – Wortegem

Door het archeologisch onderzoek is het oudste verleden van Wortegem hertekend. Daar waar voorheen de kennis niet verder reikte dan de tiende eeuw, leverde het onderzoek onmiskenbaar bewijs op van Romeinse aanwezigheid. Het betreft een Romeinse weg, crematiegraven, sporen van landindeling en grote spitsvormige grachten. Daarnaast kwamen ook sporen aan het licht uit de vroege middeleeuwen. Vanaf de volle middeleeuwen zijn de terreinen permanent in gebruik. Getuige daarvan zijn een reeks goed bewaarde houten waterputten, greppels, grachten en een weg. Laatmiddeleeuwse en post-middeleeuwse sporen duiden op bewoning. Van recentere aard zijn de restanten van beide wereldoorlogen, m.n. stellingposten, bominslagen en schuttersputjes.


Foto’s


Contacteer ons