Zuid-Oost-Vlaanderen blijft een aantrekkelijke regio voor ondernemers om er zich te vestigen. SOLVA speelt op deze nood in via een uitgebreide dienstverlening. Alles start met promotie rond de verkoop. We bereiden (kandidaat)investeerders ook voor op de verkoop.

Door kerngegevens van (geïnteresseerde) ondernemers en bedrijven op een systematische manier te verzamelen en te analyseren, kan SOLVA meedenken met de toekomstplannen van een bedrijf en dus ook inspelen op de toekomstige behoeften aan ondernemingsruimte, inclusief productie-, opslag- en distributieprocessen.

Daarnaast waakt SOLVA over de verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn en de stedenbouwkundige- en duurzaamheidsaspecten en doen we voorstellen van toewijs op basis van de socio-economische toegevoegde waarde en het duurzaamheidsgehalte van de geplande investeringen.