REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN RONSE PONT WEST START VERKOOP FASE 2

17/05/2024
Ondernemen en Economie

SOLVA en de stad Ronse kondigen de opening aan van de verkoopprocedure voor de tweede fase van het regionaal bedrijventerrein Pont West. Er zal in totaal meer dan 12 hectare aan bedrijfspercelen te koop gesteld worden. Deze aankondiging markeert een belangrijke mijlpaal in de verdere ontwikkeling van dit strategisch gelegen bedrijventerrein. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich vanaf nu kandidaat stellen en dit tot 31 juli 2024.

Al in 2009 gaf de gemeenteraad aan SOLVA de opdracht om het terrein gelegen tussen de Doorniksesteenweg, de Pontstraat en de Malaise te ontwikkelen. Die ontwikkeling gebeurt in drie fases van oost naar west. Fase 1 is volledig afgewerkt en alle percelen ondertussen verkocht. Bij fase 2 zijn de archeologen van SOLVA nu aanzet voor het archeologisch onderzoek. Na de oplevering van de infrastructuurwerken zouden de eerste bedrijven van start moeten kunnen gaan met hun bouwwerken in 2026.

Duurzame economische groei

SOLVA en de stad Ronse streven naar een bedrijventerrein dat niet enkel economische groei bevordert, maar ook de focus legt op duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en lokale energieopwekking. “We verwachten dat bedrijven voldoen aan specifieke voorwaarden met betrekking tot CO2-neutraliteit en de inrichting van de gebouwen en de buitenruimte met het oog op zuinig en kwalitatief ruimtegebruik.”, vertelt Bart Wallays, algemeen directeur bij SOLVA. “Enkel dan komen zij in aanmerking om een perceel aan te kopen.

In de gemeenschappelijke delen komen brede groenbuffers en recreatieve paden. Tussen de verschillende bedrijfszones zal een brede groene as liggen waarin werknemers en bezoekers aangenaam kunnen verpozen. Tot slot zal alles wat te maken heeft met hemelwateropvang maximaal collectief worden voorzien waardoor landschappelijke inplanting mogelijk is en de kostprijs en het ruimteverlies voor de bedrijven beperkt blijft. Dit alles zal bijdragen tot een aangename werkomgeving en een ideale economische uitvalsbasis.

Het openbaar domein in fase 2 zal ontworpen worden met dezelfde kwaliteit en zorgvuldige planning als in fase 1: onder andere rijwegen in beton, groenstroken met een dubbele bomenrij, brede en vrij liggende voet- en fietspaden en een strook voor nutsleidingen.

Stel je kandidaat

Bedrijven kunnen zich kandidaat stellen tot 31 juli 2024 door het kandidaatsdossier in te vullen en op sturen. Je vindt alle informatie en de documenten om je kandidaat te stellen hier op de website. De bekendmaking van de weerhouden kandidaten gebeurt in september 2024.

Interesse? Contacteer ons!

Wil je graag je kandidatuur stellen, maar zit je nog met vragen? Aarzel dan niet om Koen te contacteren. Hij is onze parkmanager en kan je alle info geven met betrekking tot regelgeving, voorwaarden en hoe je je kandidaat kan stellen.

Gerelateerde artikelen