BIZGIS-project

10/07/2024
Ondernemen en Economie

VLAIO en streekintercommunales bundelen krachten

VLAIO en de streekontwikkelingsintercommunales, waaronder SOLVA bundelen in het BIZGIS-project de krachten rond de dataset GIS bedrijventerreinen. Deze samenwerking biedt veel voordelen. Het automatisch ophalen, verwerken, verrijken en terugsturen van gegevens zorgt voor een vlotte data uitwisseling.

GIS bedrijventerreinen

Het GIS bedrijventerreinen is de authentieke gegevensbron met gegevens over de ligging en de invulling van bedrijventerreinen in Vlaanderen. Deze dataset bevat informatie over de volledige levenscyclus van bedrijventerreinen: van planning en ontwikkeling tot realisatie en beheer. VLAIO bewaakt de kwaliteit van deze gegevens door eigen terreininspecties, koppelingen met andere databronnen (DSI, VKBO…) en door data uit te wisselen met partners.

VLAIO lanceerde het BIZGIS-project om informatie beter te stroomlijnen. In het project wordt informatie rond bedrijventerreinen rechtstreeks opgehaald bij ontwikkelaars en beheerders en verwerkt in het GIS bedrijventerreinen.

Onze gegevensuitwisseling met VLAIO bood veel voordelen.
Zo werd onze database van beheerde gronden volledig op punt gezet en veel kwalitatiever.
Marloes Decraemer – WVI

Gegevensuitwisseling met intercommunales

Intercommunales hebben heel wat waardevolle informatie voor het GIS bedrijventerreinen. Deze interlokale verenigingen voor streekontwikkeling zijn ontwikkelaar en/of beheerder van tal van bedrijventerreinen in hun werkingsgebied en hebben goed zicht op het reilen en zeilen op het terrein. Ze zijn initiator van planningszones en houden informatie bij over onteigeningen, aanleg van infrastructuur en voorzieningen, en uitgifte van kavels. Ze zien ook toe op bouw- en exploitatieverplichtingen.

Intussen hebben Leiedal, IOK, Veneco, Interleuven, WVI, SOLVA en Interwaas zich bij het project aangesloten.

We bouwden een sterk datamodel met geografische en economische data en met info over de beschikbaarheid van bedrijfspercelen en bedrijfsgebouwen. Deze data ondersteunen onze publieke projectontwikkeling, groenmanagement, monitoring en ruimte-efficiëntie.
Robin Noulez – Leidal

Voordelen

BIZGIS biedt een oplossing voor enkele hindernissen. Voordien was handmatige tussenkomst bij elke gegevenslevering nodig. Ook de vertaalslag bij elke verwerking gebeurde niet automatisch. BIZGIS maakt gebruik van twee datastandaarden, namelijk OSLO bedrijventerrein en OSLO perceel. Hierdoor worden de gegevens van de intercommunales automatisch verwerkt in het GIS bedrijventerreinen zonder omwegen of tussenpersonen. Omgekeerd stroomt de informatie (verrijkt met aanbod uit bizlocator, binnenkort Spotto, en gegevens uit het werkingsgebied) automatisch terug naar de intercommunales.

Het BIZGIS-project was voor ons een opportuniteit om de structuur van ons interne GIS-bedrijventerreinen te herzien. Data uit verschillende gelinkte tabellen wordt nu overzichtelijk weergegeven. We hebben dit model ook voorzien op de integratie van toekomstige data.

Cédric Haex – Interleuven

Het BIZGIS project heeft ook andere voordelen:

  • het GIS bedrijventerreinen beschikt altijd over de meest actuele informatie
  • de intercommunales kunnen erop vertrouwen dat hun eigen gegevens authentiek worden verwerkt en als open data gepubliceerd worden
  • eenvoudigere datastructuur
  • heldere en uniforme definities en begrippen
  • een beter afsprakenkader rond het GIS bedrijventerreinen
BIZGIS was het duwtje in de rug dat Interwaas nodig had om haar papieren archief van de bedrijventerreinen te digitaliseren. Het beoordelen van voorkooprechten of het geven van advies over omgevingsvergunningen verloopt veel sneller en makkelijker omdat de nodige documenten onmiddellijk raadpleegbaar zijn.
Marleen Vanlierde – Interwaas

Werkingsgebied intercommunales

We leerden binnen de werkgroep ook veel van onze collega’s bij andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. We gebruikten de GIS-lagen en andere data van VLAIO al actief, maar de samenwerkingen binnen BIZGIS zorgen ervoor dat de data in de toekomst alleen maar accurater worden. Een erg betrouwbare en nuttige bron voor ruimtelijk-economische analyses binnen ons werkingsgebied.
Pieter Kindermans – SOLVA

Wat brengt de toekomst voor BIZGIS?

Gesterkt door de positieve ervaringen met de intercommunales wil VLAIO blijven inzetten op twee sporen:

  1. ondersteuning en kennisdeling via de community van aangesloten partners
  2. nieuwe partners aantrekken

Momenteel lopen gesprekken met beheerders van watergebonden bedrijventerreinen (havens en de Vlaamse Waterweg), daarna volgen de POM’s en steden en gemeenten. BIZGIS is dus een blijvend initiatief, klaar om de komende jaren verder uit te rollen!

Roadmap

Gerelateerde artikelen