Deel je energie, versterk je bedrijf

27/03/2024
Energie

SOLVA lanceert vol enthousiasme de campagne ‘Deel je energie, versterk je bedrijf’, als onderdeel van het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’.

Enquête hernieuwbare energie(delen)

Onze bedrijven staan voor grote uitdagingen. Inzetten op hernieuwbare energie is ook voor hen van belang, maar heeft vaak niet de grootste prioriteit bijvoorbeeld door een gebrek aan tijd of expertise. We weten intussen dat bedrijven niet zozeer nood hebben aan energiecoaching, maar dat ze wel met veel vragen zitten over hernieuwbare energie en energiedelen.

Met de campagne en bijhorende bevraging ‘Deel je energie, versterk je bedrijf’ willen we vooral luisteren naar de bedrijven: waar lopen ze tegenaan binnen hun hernieuwbare energieprojecten? Hoe kunnen we hen eventueel helpen vanuit onze rol als lokaal bestuur of SOLVA?

21 deelnemers beloond

Als motivatie om de bevraging in te vullen, zal SOLVA ook 21 bedrijven uit de regio effectief begeleiden om hun hernieuwbaar energieproject tot een goed einde te brengen. We helpen hen bij de opmaak van hun business case. Een voorwaarde is wel dat ze bereid zijn om samen te werken met andere bedrijven of partijen. Met de bevraging willen we ook nog andere vragen rond hernieuwbare energie capteren om er in toekomstige projecten eventueel mee aan de slag te gaan.

Deel de boodschap

SOLVA vraagt de gemeenten om de campagne mee te verspreiden met behulp van de communicatietoolkit. De parkmanager van SOLVA verspreidt de campagne ook op de bedrijventerreinen en via andere partners.

De geplande tijdslijn:

–           15/04/2024: lancering campagne/enquête via lokale besturen + SOLVA netwerk (sociale media + mailing bedrijventerreinen)

–           Tussentijdse communicatie door SOLVA en lokale besturen

–           01/07/2024: afsluiting bevraging

–           15/08/2024: bekendmaking geselecteerde bedrijven

–           09-12/2024: begeleiding van bedrijven t.e.m. de opmaak van de business case

Met deze campagne hopen we meer hernieuwbare energie in onze regio te realiseren en de toekomstbestendigheid van onze bedrijven te vergroten.

Gerelateerde artikelen