Campagne ‘Deel je energie, versterk je bedrijf’

12/04/2024
Energie

Je weet dat hernieuwbare energie belangrijk is voor onze toekomstige energievoorziening, maar het is niet je topprioriteit noch specialisatie van je bedrijf. Je loopt misschien ergens vast in je hernieuwbaar energieproject of je ziet kansen, die je niet kan benutten wegens tijdsgebrek?

Kan je meer hernieuwbare energie produceren dan je eigen verbruik? Of heb je niet de mogelijkheid om zelf (voldoende) hernieuwbare energie te produceren? Via energiedelen of andere innovatieve samenwerkingsvormen kunnen we vraag en aanbod van hernieuwbare energie koppelen en zo het lokaal gebruik ervan laten toenemen.

Aan de hand van onderstaande enquête brengen we in eerste instantie jullie noden in kaart. Concreet, binnen deze campagne, zullen we ook effectief bedrijven met elkaar in contact brengen, die iets voor elkaar kunnen betekenen op het vlak van hernieuwbare energie.

Aanbod

Het lokaal bestuur en SOLVA willen samen met jou onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op vlak van energiedelen of andere samenwerkingsvormen rond hernieuwbare energie, voor je bedrijf en voor onze regio! Concreet stellen we ons de volgende vragen:

 • Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we meer hernieuwbare energie produceren in onze regio?
 • Hoe kunnen we de toegevoegde waarde daarvan ook lokaal delen?
 • Hoe pakken we dit best aan?
 • Hoe maken we dit toegankelijk voor iedereen?

Onze aanpak

SOLVA zal het energieverbruik van 21 bedrijven uit de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek verder analyseren om de haalbaarheid van energiedelen of andere samenwerkingsvormen rond hernieuwbare energie in kaart te brengen en eventuele partnerschappen op te zetten. Daarvoor hebben we zowel bedrijven nodig met een overschot als bedrijven die geen hernieuwbare energie kunnen produceren. Zie je kansen voor meer hernieuwbare energie, die geen samenwerking vragen? Meld je bedrijf dan alsnog aan via de enquête en we bekijken of je in toekomstige projecten verder kunnen helpen.

De 21 bedrijven worden geselecteerd en onderverdeeld in interessante clusters op basis van de volgende criteria:

 • Beschikbaarheid van voldoende data over het energieverbruik van je bedrijf
 • Complementariteit van het energieprofiel met andere ingeschreven bedrijven
 • Voldoende hoge energievraag of –aanbod
 • Motivatie van je bedrijf
 • Geografische nabijheid van de bedrijven binnen een cluster en geografische verspreiding tussen de clusters over de regio

Voordeel voor jou en je bedrijf

Neem deel aan onze enquête en maak kans op gratis begeleiding rond jouw hernieuwbaar energieproject! De voordelen voor jouw bedrijf zijn o.a.:

 • Financieel (o.a. prijsstabiliteit)
 • Duurzaam & toekomstbestendig
 • Lokale verankering & samenwerking

Praktisch

Neem deel aan onze enquête door de QR-code te scannen of via deze link.

Op 30 juni wordt de enquête afgesloten en worden interessante clusters van bedrijven geïdentificeerd. In september geven we een seintje of jouw bedrijf geselecteerd is voor verdere begeleiding. In het najaar voorzien we de effectieve begeleiding.

We willen je alvast bedanken voor je interesse en je tijd. Bij verdere vragen rond deze campagne kan je steeds terecht bij Ina De Jaeger (SOLVA – [email protected] – 0487 48 58 42).


Gerelateerde artikelen