Energiegemeenschap opstarten met de technische assistentiehub

12/12/2023
Energie daken met fotovoltaïsche zonnepanelen

De Vlaamse streekintercommunales bundelen hun krachten om de opstart van lokale energiegemeenschappen te stimuleren. Hoe? Met Technische Assistentiehubs, die alle betrokkenen zullen informeren en begeleiden. Vlinter (VVSG) en Intercommunale Leiedal nemen de leiding, de Vlaamse Regering ondersteunt met een subsidie.

Waarom energiegemeenschappen?

Energiegemeenschappen willen de energietransitie versnellen. Ze kunnen de hernieuwbare energieproductie opdrijven en groene energie toegankelijker maken voor kwetsbare gezinnen. Een mooie startbasis dus om de energietransitie inclusief en sociaal te maken.

  • Een energiegemeenschap geeft mensen gemakkelijker toegang tot hernieuwbare energie en energie-efficiënte oplossingen, in het bijzonder waar energiearmoede om de hoek loert.
  • De kosten van de installatie worden verdeeld over de leden van de gemeenschap.
  • De gemeenschap werkt samen aan een groenere, slimmere en energiezuinigere wereld door in te zetten op duurzame energieoplossingen.
  • De energiegemeenschap brengt mensen en organisaties samen die lokaal actie ondernemen rond energie.

Ondersteuning door TEAH

Om lokale besturen en OCMW’s te ondersteunen bij het opzetten van energiegemeenschappen, worden er 12 ‘TEchnische AssistentieHubs energiegemeenschappen’ opgericht, in beheer van de streekintercommunales. Die zullen binnen het TEAH-project niet alleen onderling nauw samenwerken, maar ook met lokale en gewestelijke stakeholders overleggen. Het consortium wordt gecoördineerd door Vlinter (VVSG) en Intercommunale Leiedal. De Vlaamse Regering kent het een subsidie van 3 miljoen euro toe.

Informeren en begeleiden

De Assistentiehubs zullen kennis doorgeven aan lokale besturen, burgers, OCMW’s, kmo’s, scholen en verenigingen, en hen actiegericht begeleiden. Dat zal noodzakelijkerwijs op maat gebeuren, om knelpunten van energetische, technische, economische, juridische, communicatieve of organisatorische aard te verhelpen. De Assistentiehubs zullen ook inzicht geven in goed werkende voorbeelden én de opschaling ervan, zodat anderen ze kunnen kopiëren.

Voorrang voor ondertekenaars LEKP2.1

Steden en gemeenten die het LEKP2.1 ondertekenden, hebben de ambitie om 1 op 500 inwoners toegang te geven tot de activiteiten van een energiegemeenschap. Zij hebben een trekkingsrecht om gegarandeerd projecten te laten begeleiden, en zo hun doelstelling te behalen. De Assistentiehubs kunnen via vraaggestuurde werking ook ondersteuning bieden aan andere lokale besturen, verenigingen, scholen, zorginstellingen, kmo-zones …

In de eerste helft van 2024 wordt ook binnen SOLVA een Technische Assistentiehub opgericht.

Gerelateerde artikelen