Zonnepanelen en thuisbatterij: een geldbesparende combinatie?

20/01/2023
Energie

De stijgende energieprijzen, je kan er niet meer omheen. En de tendens zal helaas niet meteen omkeren. Zowel de gasprijs als de prijzen voor elektriciteit bereiken ongekende hoogtes. Om meer onafhankelijk te zijn van de prijzen van energieleveranciers, kan het lonen om te investeren in zonnepanelen en een thuisbatterij. De huidige premies en de nakende komst van het capaciteitstarief maken deze combinatie rendabeler dan ooit tevoren.

Zonnepanelen blijven interessant 

Ondanks het einde van de terugdraaiende teller is het nog altijd interessant om te investeren in zonnepanelen. Je kan de gratis groene stroom die ze opwekken zelf gebruiken en zo ben je minder afhankelijk van de dure elektriciteit van het net.

De subsidies voor zonnepanelen gaan in 2022 niet omlaag zoals eerder was aangekondigd. Vanaf volgend jaar halveert de premie en het jaar erop nog een keer. Omdat je ermee bijdraagt aan de duurzame energieproductie, kan je dus tot in 2024 een energiepremie krijgen voor fotovoltaïsche zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA. Het bedrag van je premie hangt af van het vermogen van de zonnepanelen.

Een overzicht:

0 tot 4 kilowattpiek

4 tot 6 kilowattpiek

Maximale premie

2022

300 euro per kilowattpiek

bijkomend 150 euro per kilowattpiek

1.500 euro

2023

150 euro per kilowattpiek

bijkomend 75 euro per kilowattpiek

750 euro

2024

75 euro per kilowattpiek

bijkomend 37,50 euro per kilowattpiek

375 euro

Let op: Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten, inclusief btw, vermeld op de facturen.

Stroomoverschot benutten met een thuisbatterij

In 2021 werden ruim 30 keer meer thuisbatterijen geïnstalleerd dan in 2020. De hoge energieprijzen maken de installatie van een thuisbatterij interessanter. Ook de afschaffing van de terugdraaiende teller overtuigde heel wat zonnepaneleneigenaars. Al betekent dat niet dat zo’n batterij voor iedereen een rendabele investering is.

Wie de stroom van zijn zonnepanelen niet helemaal verbruikt, injecteert het stroomoverschot meestal terug in het elektriciteitsnet. Sinds de afschaffing van de terugdraaiende teller is dat minder interessant dan vroeger. Met een thuisbatterij kan je jouw stroomoverschotten opslaanom ze later zelf te gebruiken, zonder het elektriciteitsnet aan te spreken. Dat is voordeliger dan ze te injecteren in het net.

De VREG besliste om in juli 2022 voor iedereen, zonnepaneleneigenaar of niet, het capaciteitstarief in te voeren voor de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Tot nu toe werden die netkosten uitsluitend berekend op basis van het aantal kWh dat je verbruikt. Met het capaciteitstarief daarentegen wordt een deel ervan berekend op basis van de pieken in je netverbruik. Hoe hoger deze zijn, hoe hoger je rekening. Anders gezegd: als jij al jouw elektrische toestellen samen doet werken, zal je factuur hoger zijn dan wanneer je hun gebruik verdeelt over de dag.

Zo zet de VREG de Vlaamse verbruikers ertoe aan hun verbruik meer te spreiden, om een overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen zonder dure uitbreidingen van het net. Die zouden de stroomprijs immers nog verder de hoogte injagen. Als je zonnepanelen hebt, kan je met een thuisbatterij en een slimme sturing pieken in je netverbruik vermijden en besparen op je energiefactuur.

Om de investering in een thuisbatterij aan te moedigen, voorziet de Vlaamse overheid een premie voor de aanschaf ervan.

0 tot 4 kWh

4 tot 6 kWh

6 tot 9 kWh

boven 9 kWh

2022 

225 euro per kWh

bijkomend 187,50 euro per kWh

bijkomend 150 euro per kWh

geen premie

2023 

150 euro per kWh

bijkomend 125 euro per kWh

bijkomend 100 euro per kWh

geen premie

2024 

75 euro per kWh

bijkomend 37,50 euro per kWh

bijkomend 50 euro per kWh

geen premie

Let op: Het premiebedrag bedraagt maximum 40% van de investeringskosten, inclusief btw, vermeld op de facturen. Bij een hybride omvormer, die zowel gebruikt wordt door de productie-installatie (bv. zonnepanelen) als door de thuisbatterij, wordt slechts 50% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening gebracht als investeringskost bij de premie. Ook wie investeert in een slimme sturing voor accumulatieverwarming, elektrische boilers of warmtepompen kan hiervoor een premie krijgen van de netbeheerder. De premie ‘slimme sturing elektrisch warmte’ bedraagt max. 400 euro of max. 50% van het factuurbedrag voor de sturing.

Gerelateerde artikelen