Meerdoeners concretiseren klimaatacties

23/11/2021
Klimaat

De Meerdoeners zijn enthousiaste burgers die hun gemeente actief helpen met de uitvoering van hun klimaatplan. Tijdens een participatietraject bepaalden ze eerder al welke klimaatacties ze willen uitvoeren, nu is de tijd aangebroken om de plannen te concretiseren. Dit is de stand van zaken na de participatiesessies van de voorbije maand.

Kluisbergen

Educatieve pluktuin

De Meerdoeners van Kluisbergen willen een educatieve pluktuin inrichten. Het gemeentebestuur keurde hiervoor intussen de tijdelijke inname van een gemeentelijk perceel goed. De Meerdoeners gaan nu op zoek naar toffe activiteiten die er kunnen plaatsvinden op lange en korte termijn, om de landbouw en de korte keten in de kijker te zetten. Ze maakten een budget op en een stappenplan. In december bezoeken ze alvast enkele gelijkaardige projecten.

Duurzaamheidsfestival

De tweede actie die ze uitkozen, is een duurzaamheidsfestival. Ze doopten het “Doe Mee(r) met Minder”. Ook voor deze actie maakten ze een budget op. De volgende stappen zijn het vinden van een geschikte locatie voor het festival, het bepalen van inhoudelijke thema’s.

Zwalm

De Meerdoeners van Zwalm organiseerden onlangs een lezing van Steven Vromman over zijn boek ‘Amor Mundi’. Een positieve post-apocalyptische roman over de periode 2025-2052. Volgende week komen ze weer samen om een budget en haalbare doelstellingen op te stellen voor hun acties rond consuminderen en de opwaardering van het landschap.

Sint-Lievens-Houtem

De Meerdoeners van Sint-Lievens-Houtem zullen een generatietuin bij VZW Ter Kimme oprichten. Ze hebben in tussentijd meerdere gesprekken gevoerd met zowel het woonzorgcentrum zelf als met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Nu de locatie definitief beslist is, onderzoeken ze of er nog extra subsidiemogelijkheden zijn.

De groei van een educatieve pluktuin

In Kluisbergen wordt hard gewerkt aan de publieke educatieve pluktuin “Pluk en Groei”. Het is een initiatief van de Kluisbergse Meerdoeners, geëngageerde burgers en landbouwers die samen iets willen doen voor het klimaat.  De pluktuin wordt een oase van lekkers, biodivers en duurzaam beheerd en met een educatief doel.

De Meerdoeners

De Meerdoeners is een project van streekintercommunale SOLVA, gesubsidieerd via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Provincie Oost-Vlaanderen en Leader. Zowel in Sint-Lievens-Houtem, Zwalm als in Kluisbergen kregen burgers begeleiding om hun ideeën uit te werken. De gemeenten zelf voorzagen voor de Meerdoeners een budget van 7500 euro vooracties op het terrein.

Malaika Stevens, duurzaamheidsambtenaar Kluisbergen: “Vorig jaar deden we een oproep om burgers te vinden die gemotiveerd waren om iets MEER te doen voor het klimaat. Daar kwamen een vijftiental mensen op af. Er waren heel wat ideeën, zo ook bijvoorbeeld rond hergebruik en delen van materiaal, maar de meeste Meerdoeners waren gewonnen voor de oprichting van een educatieve pluktuin. Het is fijn om te zien dat de Meerdoeners bestaan uit een zeer diverse groep mensen. Jong en oud, landbouwers, werkenden en gepensioneerden.

De site Rosalinde

De gemeente Kluisbergen ging met de Meerdoeners op zoek naar een geschikte locatie om hun dromen waar te maken. Malaika: “Uiteindelijk viel ons oog op de percelen van de site Rosalinde. Die worden op termijn ontwikkeld als woonsite. Ze zijn eigendom van streekintercommunaleSOLVA en zij gingen akkoord om een deel van de site van Rosalinde 3 jaar in bruikleen te geven, tot de grond haar definitieve bestemming krijgt.”

Landbouwer Brecht Van Wambeke: “We zien de educatieve pluktuin als een plek die tot stand komt door de energie van heel wat mensen uit de streek. Eens de pluktuin helemaal is aangelegd en er al wat meer te zien is, gaan we over tot het educatieve gedeelte. De nadruk zal dan liggen op landbouweducatie. We willen scholieren tonen wat er allemaal komt kijken bij het telen van ons voedsel, en wat dit voor de landbouwer inhoudt. We willen ze ook tonen welke hindernissen je moet overbruggen vooraleer je tomaten, broccoli of aardappelen op je bord krijgt. Zo heeft de landbouwer het niet makkelijk in het steeds grillig wordende klimaat. We zullen ook experten uitnodigen om op bezoekmomenten wat uitleg te komen geven, bijvoorbeeld over hoe je best voor de bodem zorgt.”

Meerdoener Alain Demortier komt regelmatig helpen op het veld. “In het weekend maken we tijd om voor onze plantjes te zorgen. Het is geen volkstuin, de percelen zijn van wie al wie eraan bijdraagt. De oogst van koolrabi en spitskool is goed gelukt, al hadden we net zoals elke landbouwer wat problemen met droogte. Maar de gemeente Kluisbergen heeft ons uit de nood geholpen en ons regelmatig een paar grote containers water aangeleverd. De geoogste groenten zijn voor eigen gebruik of geven we weg aan de voedselbank van Kluisbergen. De kerngroep van Meerdoeners groeit steeds meer. Wie zin heeft om mee te doen met ons kan ons via de Facebookgroep Pluk en Groei bereiken.”

 

www.facebook.com/plukengroei

Gerelateerde artikelen