WIJK-UP klimaattafels

10/06/2024
Klimaat

Een van de doelstellingen van het Lokaal Energie-en Klimaatpact of LEKP 2.0 is de organisatie van een klimaattafel. Gemeenten die dat willen, krijgen daarvoor ondersteuning van SOLVA. We gaven  zo’n klimaattafels de naam ‘WIJK-UP’. In het voorjaar vonden er WIJK-UP avonden plaats in Denderleeuw, Kluisbergen, Oosterzele, Herzele, Erpe-Mere, Lede en Ninove.

Inspraak van inwoners

Het Klimaatpact, een overeenkomst tussen Vlaanderen en gemeenten, wil de focus van het klimaatbeleid richten op enkele specifieke onderwerpen: vergroening en ontharding, infiltratie, opvang en gebruik van regenwater, (collectieve) renovaties, duurzame energie en duurzame mobiliteit. Op een klimaattafel nodigt een gemeente de inwoners van een bepaalde wijk uit om deze zaken samen te bespreken.

Zo verloopt een WIJK-UP avond

Om de avond af te trappen, bespreekt een lokale woonadviseur van SOLVA het thema renovatie en de hulp of ondersteuning die inwoners daarbij kunnen krijgen.

Vervolgens komt klimaatadaptatie aan bod. Inwoners krijgen informatie over wat je zelf kan doen om de risico’s op wateroverlast en droogte te beperken en hoe je dankzij kleine ingrepen de biodiversiteit in je tuin kan vergroten. Er wordt ook besproken welke gemeentelijke ondersteuning inwoners daarbij krijgen. Zo zijn er in sommige gemeenten premies voor het ontharden van de voortuin of Tuinrangers die helpen bij het klimaatbestendig inrichten van je tuin.

Ook het thema duurzame mobiliteit komt ter sprake. Er wordt uitgelegd wat dat inhoudt en de aanwezigen worden gemotiveerd om het STOP-principe toe te passen, een voorkeursvolgorde voor vervoersmiddelen (Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privé gemotoriseerd vervoer).

Het laatste uur van de WIJK-UP avond is gericht op participatie. Hier gaan burgers rond thematische tafels in dialoog en denken ze samen na over hoe de wijk toekomstbestendig gemaakt kan worden. De aanpak van het participatieluik verschilt van gemeente tot gemeente. De ene wil vooral de nadruk op renovatie leggen, de andere wil liever suggesties voor het opwaarderen van het openbaar domein.

Een participatie-avond kan problemen en kansen blootleggen en richtingaanwijzend zijn voor het lokaal bestuur. Na een WIJK-UP avond is het aan de gemeente om te bekijken welke ideeën van de buurt wenselijk en haalbaar zijn en op welke termijn.

Gerelateerde artikelen