Brochure ‘Slim verharden’

23/11/2023
Klimaat

Het team Klimaat en Energie stelt je de brochure SLIM VERHARDEN voor. Ze werd gemaakt op vraag van de duurzaamheidsambtenaren, met budget van Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Het doel is het draagvlak bij burgers te vergroten voor waterdoorlatende verharding en ontharding. We bieden je de kans om de brochure te personaliseren en invulling te geven aan de laatste twee pagina’s. Daarna leveren we jou de afgewerkte brochure drukklaar aan, met het logo en de contactgegevens van je gemeente of stad.

Inhoud van de brochure

De brochure SLIM VERHARDEN is gericht naar burgers. Ze bevat heel wat interessante informatie en behandelt volgende topics:

 • Wat is verharding?
 • Waarom verharding vermijden of beperken?
 • 5 tips bij aanleg van verharding:
  1. Leg niet meer verharding aan dan nodig
  2. Kies voor doorlatende materialen
  3. Verharding en onderhoud.
  4. Denk na over het ontwerp
  5. Check of de ondergrond waterdoorlatend is
 • Hoe zit het met de vergunning?
 • Materiaalkeuze
 • Inrichting van de voortuin

Zo verspreid je binnenkort de boodschap

Wat kan je met de afgewerkte brochure doen?

 • Je kan ze ter informatie meegeven aan burgers die langskomen aan het loket ruimte Ruimtelijke ordening/stedenbouw ter bespreking van een vergunningsdossier.
 • Met een poster aan de gemeentelijke informatiepanelen kan je burgers er attent op maken dat de brochure ter plaatse beschikbaar is.
 • Op de website kan je de brochure in pdf-formaat plaatsen, gekoppeld aan acties of informatie rond het thema verharding/ontharding.
 • Op Facebook kan de gemeente of stad de brochure promoten, en doorverwijzen naar de website waar ze online te lezen is.

Gerelateerde artikelen