Samen stroomopwaarts! Ons plan ligt klaar

28/06/2024
Regio

Aalst, Berlare, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Hamme, Lebbeke, Lede, Ninove, Wichelen, Zele. Deze veertien lokale besturen van de Denderregio schreven een memorandum voor een welvarende regio met een toekomst vol groei en ambitie. Het memorandum kwam tot stand met ondersteuning van de intercommunales SOLVA en DDS.

Met dit regionaal memorandum willen we de specifieke noden en uitdagingen van onze nieuwe regio onder de aandacht brengen.

Zo luidt het vanuit het burgemeestersoverleg Denderregio. De lokale besturen en regionale stakeholders maken met dit dossier duidelijk waar ze samen aan willen werken en wat ze nodig hebben om hun doelen in de komende legislatuur te realiseren.

Welvaart en welzijn verhogen

Tijdens een groots lanceringsevent op 26 juni georganiseerd door SOLVA en DDS, met beleidsmakers, partners en lokale besturen, werd de ambitie van de 14 besturen voorgesteld aan de hand van het gloednieuw memorandum. Een dossier vol doelstellingen en vragen aan de hogere overheden, gebouwd op interactieve werktafels en bevragingen met lokale beleidsmakers, experten, stakeholders, sectoren, departementen en middenveldorganisaties uit diverse domeinen.

Het grootste uitgangspunt van dit memorandum: welvaart en welzijn verhogen voor de meer dan 400.000 inwoners en organisaties in de Denderregio!

Een nieuwe regio

De Denderregio is een nieuwe regio, door Vlaanderen samengesteld in het proces van regiovorming. Het regiodecreet trok een lijn rond veertien lokale besturen in twee subregio’s waartussen weinig tot geen traditie van samenwerking bestond.

Het voorbije jaar hebben de burgemeesters en algemeen directeurs van de veertien betrokken steden en gemeenten daarom gewerkt aan een overlegstructuur om een sterk platform te bouwen waar afstemming en samenwerking op regionaal niveau in de komende jaren kan worden gerealiseerd.

Uitdagingen en doelstellingen

Cijfers tonen aan dat de steden en gemeenten in de Denderregio grotendeels met dezelfde socio-economische uitdagingen geconfronteerd worden. Zo kent de regio de laagste jobratio en het laagste Bruto Binnenlands Product (BBP) per inwoner van heel Vlaanderen. Vervolgens is er een ondermaats aanbod aan hoger onderwijs in vergelijking met de andere regio’s.

Dit maakt van de Denderregio de grootste pendelregio van het land, met negatieve gevolgen op het vlak van lokaal ondernemerschap, braindrain, mobiliteit, welzijn en sociale cohesie.

“Daarnaast investeren hogere overheden in verhouding met andere regio’s te weinig in infrastructuur en ruimte. Dat zorgt voor een gevoel van ongenoegen. Bovendien zet het de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze regio onder druk”, zo klinkt het.

De Denderregio is, tot slot, verbonden door waterlopen omgeven door mooie natuur, maar hierdoor ook kwetsbaar voor wateroverlast.

Als antwoord op deze uitdagingen werden vanuit thematische werktafels verschillende doelstellingen geformuleerd. De rode draad in alle gesprekken is de behoefte aan samenwerking, een positief imago voor de regio en een structurele verhoging van de financiering vanuit hogere overheden.

Om het structureel gebrek aan investeringen in te halen, is er nood aan een aangepast pakket van steunmaatregelen, prioritaire assen en financiering vanuit de provincie, Vlaanderen en Europa dat op een complementaire manier moet worden ingezet.

Lees hier het volledige Memorandum

Memorandum Denderregio

Integrale aanpak

De Denderregio streeft naar een integrale aanpak op diverse domeinen: Economie & Werk, Wonen & Publieke Ruimte, Mobiliteit, Onderwijs & Opleiding, Zorg & Welzijn, Taal & Diversiteit en Cultuur, Toerisme & Vrije Tijd.

Door middel van regionale visies en samenwerkingen, hubs en partnerschappen, duurzame projecten en investeringen in infrastructuur en renovaties, willen de besturen en de stakeholders hun doelstellingen realiseren.

“Ons memorandum formuleert een aantal zeer concrete vragen aan de nieuwe Vlaamse regering zoals het toekennen van het GTI-statuut aan de Denderregio en de mogelijkheid om te investeren in een multimodale Noord-Zuidverbinding. Daarnaast vragen we financiële ondersteuning om door middel van strategische investeringen de leefbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van het verouderd woonpatrimonium en de publieke ruimte in de regio aanzienlijk te verbeteren. Ook stimulering van hoger onderwijsmogelijkheden in de regio is nodig.”

Dit dossier illustreert bovendien sterk de overtuiging dat samenwerking tussen publieke en private partners essentieel is om de Denderregio duurzaam te laten groeien. “We reiken daarom de hand aan alle beleidsniveaus en regionale stakeholders om in partnerschap met ons samen te werken.”

Gerelateerde artikelen