OPRICHTING LANDSCHAPSPARK VLAAMSE ARDENNEN vzw

26/06/2024
Regio

Op 13 oktober 2023 erkende de Vlaamse Regering het Landschapspark Vlaamse Ardennen. Hiermee ontving een kerngebied van 24.470 hectaren, gelegen binnen 9 gemeenten, met uitermate hoge waarden aan landschappelijk erfgoed, natuur, landbouw en open ruimte de mogelijkheid zich te organiseren in een duurzame samenwerkingsstructuur.

Het doel is om samen de uitdagingen inzake landbouw, natuur, leefbare dorpen, toerisme, erfgoed, landschap en lokale economie aan te pakken. Deze uitdagingen en acties staan geformuleerd in het Masterplan en Operationeel plan Landschapspark Vlaamse Ardennen.

De erkenning van dit gebied en deze samenwerking betekent een structurele financiering voor personeel en investeringsmiddelen gedurende alvast 24 jaar. Een financiële injectie in de beleving en het welzijn van onze Vlaamse Ardennen van meer dan 15 miljoen euro.

Vandaag, maandag 24 juni 2024, nemen daarom 15 partners uit lokale besturen, provincie en middenveld het engagement op om zich te verenigen in de vzw Landschapspark Vlaamse Ardennen.

De vzw Landschapspark Vlaamse Ardennen wordt door de Vlaamse Regering aangeduid als bestuur van het Landschapspark en bevordert de samenwerking tussen tientallen andere partners in de streek om de uitdagingen gesteld in het Masterplan Landschapspark Vlaamse Ardennen aan te pakken.

De vzw Landschapspark Vlaamse Ardennen wordt opgericht door de 8 deelnemende gemeenten (Geraardsbergen, Horebeke, Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Zottegem en Zwalm), de Provincie Oost-Vlaanderen, Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Toerisme Oost-Vlaanderen, SOLVA, Regionale cultuur- en erfgoedvereniging Variant, Boerenbond Vlaamse Ardennen en Natuurpunt vzw.

Wij zijn dan ook bijzonder verheugd de aanwezigheid van zowel de landbouwsector, de natuursector en de erfgoedsector in de werking van het Landschapspark te kunnen aankondigen. Hiermee willen we de noodzaak tot onderling begrip en dialoog tussen diverse sectoren structureel verankeren in het bestuur van het Landschapspark. Verweving tussen erfgoed, landbouw en natuur vormen een belangrijke troef, maar ook een uitdaging voor onze streek. Verscheidene acties zullen hiertoe door het Landschapspark worden ondernomen en het samenbrengen van verschillende sectoren binnen het management van het park is daartoe de eerste belangrijke stap.

Ontdek de plannen van het landschapspark

Plannen Landschapspark

Gerelateerde artikelen