Vlaamse Ardennen gaan volop voor erkenning als landschapspark

27/06/2023
Regio

Het kandidaatsdossier van de Vlaamse Ardennen om tot Vlaams Landschapspark erkend te worden is ingediend bij de Vlaamse Regering. Na een intensief traject van ongeveer twee jaar presenteren zeven geëngageerde, enthousiaste gemeenten (Geraardsbergen, Horebeke, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Zottegem en Zwalm), vier coördinerende instanties (Provincie Oost-Vlaanderen, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Toerisme Oost-Vlaanderen en SOLVA), samen met een grote groep ondersteunende partners hun masterplan en operationeel plan voor de Vlaamse Ardennen.  Uiteindelijk zullen uit de zes resterende kandidaat-landschapsparken er drie deze erkenning krijgen.

“De gemeenten en andere indieners van de kandidatuur zijn best trots op het tot nu toe afgelegde parcours van constructieve samenwerking. Ze benadrukken dan ook graag de kansen die met een erkenning als Landschapspark gepaard gaan.”

Wat is een Landschapspark?

De voorbije weken is er veel gezegd en geschreven over de Vlaamse Parken. Allereerst zijn de Vlaamse Ardennen geen kandidaat natuurreservaat, natuurpark of Nationaal Park, maar een Landschapspark. In een Landschapspark worden alle domeinen en sectoren versterkt die het landschap uniek hebben gemaakt, of die ermee aan de slag kunnen gaan.

In het geval van de Vlaamse Ardennen zijn dat onze typische kenmerken zoals de landbouw, het toerisme, het erfgoed, het natuur- en bronnenlandschap en de typische kleine, authentieke dorpjes die op gebied van lokale economie, mobiliteit, beeldkwaliteit en klimaatverandering onder druk staan.

Inhoud van het masterplan

In het masterplan Vlaamse Ardennen worden al deze typische kenmerken samengebracht en wordt gezocht naar samenwerkingen om aan de uitdagingen voor ons Vlaanderens Mooiste Landschap antwoord te bieden. Hoe kunnen we de typische landbouw in onze streek ondersteunen en optimaal verweven met de natuur? Hoe kunnen we natuur en ons bronlandschap herbronnen naar een betere waterhuishouding? En hoe kunnen we onze dorpen laten opleven en aantrekkelijk houden voor ondernemer, inwoner en bezoeker?

De voordelen van een erkenning

Een erkenning als Landschapspark is vooral een instrument, een samenwerkingsverband over gemeentegrenzen, bestuursniveaus en beleidsdomeinen heen. Een samenwerking tussen overheden, middenveldorganisaties, particulieren, landbouwers en andere ondernemers. En dat met een eenvoudige, transparante en daadkrachtige structuur.

De Vlaamse overheid betoelaagt het gebied met personeels- en investeringsmiddelen (500.000 euro per jaar) om concrete acties uit te voeren. Die 69 acties, met daaronder nog tientallen deelacties, mede tot stand gekomen op vraag van de gemeenten, de toeristische sector, de natuurverenigingen, de landbouwverenigingen … staan stuk voor stuk omschreven in het operationeel plan. Die zeer concrete acties, dat zal de agenda zijn van het Landschapspark Vlaamse Ardennen. Een zeer open agenda dus en allerminst een verborgen agenda.

Landschap bewaren en versterken

De hoofdbedoeling is dus ons landschap bewaren en versterken. Door sensibilisering, informatie, maar vooral door acties op het terrein. Acties waar iedere inwoner, bedrijf, vereniging, … vrijwillig aan kan meewerken.

Een Landschapspark is geen extra overheid met nieuwe regels of beperkingen. Eigenaars of gebruikers van percelen gelegen binnen een Landschapspark zullen er geen gevolgen van ondervinden. Ons landschap wordt niet wettelijk beschermd. Er zijn geen verplichtingen die doorwerken in de vergunningverlening verbonden aan het label Landschapspark. Dat willen de gemeenten en partners blijven onderlijnen. Als het Landschapspark nieuwe beperkingen aan de landbouw, of economie zou inluiden, kan elk van de partners ook uit de samenwerkingsovereenkomst en erkenning stappen. Maar zo ver zal het wellicht nooit komen.

“Dit is vooral een unieke mogelijkheid voor onze regio op internationale erkenning en uitstraling, nieuwe investeringen en extra middelen, toeristische initiatieven, lokale voedselproductie, landbouwondersteuning, collectief beheer van landschapselementen, erfgoed(her)bestemmingen, … Kortom, een streekontwikkeling op maat van ons landschap in plaats van ten koste van ons landschap.”

Je kan het masterplan en operationeel plan van onze kandidatuur raadplegen op de website van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.

Gerelateerde artikelen