Een woning renoveren? Wijzigingen sinds 1 januari 2024!

12/01/2024
Wonen

Een nieuw jaar luidt nieuwe regels in. We zetten voor jou op een rijtje wat er allemaal is veranderd voor verbouwers sinds 1 januari 2024, en wat hetzelfde is gebleven.

Warmtepompen

Wie fossielvrij wil verwarmen, kan nog steeds rekenen op een btw-verlaging. De federale regering besliste om de btw-verlaging op warmtepompen van 21% naar 6% te verlengen tot 31 december 2024 voor privéwoningen jonger dan 10 jaar. Voor woningen ouder dan 10 jaar blijft dit 6%. Ook de tijdelijke hogere premie voor warmtepompen blijft behouden voor aanvragen tot eind 2025.

Zonnepanelen

Vanaf 1 januari 2024 stijgt het btw-tarief voor zonnepanelen en zonneboiler van 6% naar 21% voor woningen jonger dan 10 jaar. Voor woningen ouder dan 10 jaar blijft dit 6%. De Vlaamse regering besliste eerder ook al dat de premies voor zonnepanelen vanaf 1 januari 2024 zijn afgeschaft. Toch blijven zonnepanelen een interessante investering, die zich snel terugverdient.

Sloop en heropbouw

De tijdelijke 6% btw-tarief voor de sloop- en heropbouw van woningen zal vanaf 1 januari 2024 behouden blijven voor projecten van natuurlijke personen. De woning moet gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn en de bewoonbare oppervlakte mag maximaal 200 m² zijn.

De btw op projecten via bouwpromotoren zal vanaf 1 januari 2024 terug stijgen naar 21%, uitgezonderd voor projecten waarbij de omgevingsvergunning met betrekking tot de heropbouw uiterlijk 31 december 2023 ingediend werd. Je vindt er alle info over op de website van de FOD Financiën.

Premies

Stimuleer mensen die denken aan renoveren om dit in 2024 te doen. De tijdelijk hogere Mijn VerbouwPremie in de middelste en laagste inkomenscategorie is verlengd voor aanvragen tot eind 2024. Wie wil genieten van de hogere premie, moet de aanvraag met eindfacturen uiterlijk voor het einde van dit jaar indienen.

EPB-eisen nieuwbouw en renovatie

Een handige brochure licht de nieuwe EPB-eisen toe voor nieuwbouw en renovatie vanaf 2024.

Gerelateerde artikelen