Opdrachten voor publieke ruimtes en infrastructuur nemen een significant aandeel in de bouwprojecten van SOLVA in.  De intercommunale treedt op als bouwheer maar vaak ook als begeleider binnen de bepalingen van de opdracht. Doorgaans gaat het over projecten voor jeugd- en culturele centra, recreatie- of sportinfrastructuur of over specifieke administratieve gebouwen zoals politiegebouwen of polyvalente zalen. Het opnemen van deze nieuwe taken is het perfecte bewijs van de slagkracht en van de mogelijkheid tot diversificatie binnen SOLVA. Bovendien leidt het aanvankelijk opstellen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen in een aantal gevallen tot de effectieve uitvoering van de ontworpen of voorziene projecten.