TERUG

Lede – Villa Felix

Het vroegere Leedse rusthuis, Villa Letha, werd begin 2023 afgebroken. De site krijgt een volledig nieuwe invulling onder de naam Villa Felix. Daar zullen zowel kinderen, jongeren als volwassenen een brede leef- en leeromgeving vinden waar ze zich kunnen blijven ontwikkelen.

Vijf organisaties zullen er onderdak vinden: de Kunstacademie, kleuterschool Morgenster, de buitenschoolse kinderopvang, Huis van het Kind en het consultatiebureau van Kind en Gezin. Daarnaast kunnen verenigingen delen van het gebouw huren. Je vindt er een kleine sportzaal, een auditorium en een geluidsdichte ruimte voor repetities.

Het Villa Felix-project biedt een meerwaarde op verschillende terreinen. Doordat veel ruimtes gemeenschappelijk kunnen worden gebruikt, beperken we bouw– en onderhoudskosten. Door verschillende activiteiten onder één dak te brengen, zorgen we voor een optimaal gebruik van de schaarste ruimte. Minder verplaatsingen en een gemeenschappelijk gebruik dragen ook bij aan de klimaatdoelstellingen van het Lokaal bestuur.

SOLVA en het lokaal bestuur van leden werken samen aan dit project als partners. Voor SOLVA treedt Bram Quaghebeur op als projectleider: “Van bij de afbraak tot en met het latere onderhoud van Villa Felix staat duurzaamheid voorop. We bouwen een energieneutraal gebouw met duurzame en gemakkelijk te recycleren materialen. We besteden ook veel aandacht aan het terrein om en rond het gebouw, creëren veel plaats voor groen en kiezen voor een minimum aan verharding. Daarnaast voorzien we alle faciliteiten voor fietsers, want we willen iedereen aanmoedigen om met de fiets naar Villa Felix te komen.”

LiggingLede

Afbeeldingen

Contactpersoon

Bram Quaghebeur
Projectleider

bram.quaghebeur@so-lva.be