Vraag het aan de SOLVA renovatiecoach

Inwoners van Zuid-Oost-Vlaanderen, zeg maar het SOLVA-werkingsgebied kunnen een beroep doen op de  dienstverlening van de SOLVA-renovatiecoach. Deze dienstverlening is gratis dank zij subsidies van het VEKA.

De renovatiecoach begeleidt bij alle aspecten van een renovatie, zowel technisch als energetisch. Als medewerker aan het loket kan je nu al doorverwijzen naar deze nieuwe dienstverlening*.

De SOLVA-renovatiecoach komt langs

De renovatiecoach geeft niet enkel advies via telefoon en e-mail maar kan ook langsgaan bij de aanvrager thuis om ter plaatse de juiste inschattingen te kunnen maken. Het advies is steeds onafhankelijk van aannemers en richt zich op het technische en energetische aspect van de op til zijnde verbouwing. Ook de financiële kant van de renovatie komt aan bod. Desgevallend zal de renovatiecoach begeleiden bij het aanvragen van Mijn VerbouwLening en Mijn Verbouwpremie.

Aan de slag

Als de plannen duidelijk zijn helpt de renovatiecoach – indien gewenst – met het zoeken van aannemers. Offertes worden onder de loep genomen en doorgesproken met de aanvrager. Zo wordt geholpen om de juiste keuzes te maken en wordt gezorgd dat de aanvrager niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Ook tijdens het uitvoeren van de werken houdt de renovatiecoach een oogje in het zeil. Een begeleidingstraject kan dus meerdere maanden duren en is in elk geval op maat van de aanvrager.

Inwoners van Zuid-Oost-Vlaanderen kunnen nu reeds contact opnemen via [email protected] of via het nummer 053 41 17 19

Het asbestattest
Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw
 • welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten
 • wat de staat is van het asbest;
 • en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Heb ik een asbestattest nodig?

Sinds 23 november 2022 hebt u een geldig asbestattest nodig als

 • eigenaar bent van een gebouw of een deel van gebouw (vb. een appartement)
 • en het gebouw(deel) is gebouwd voor 2001,
 • en de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is
 • en het gebouw(deel) toegankelijk is,
 • en u het gebouw(deel) verkoopt of schenkt (erfenissen vallen hier niet onder).

Het moment van de overdrachtsovereenkomst bepaalt of u al een asbestattest nodig hebt. Bij een compromis dat ondertekend wordt voor 23 november 2022 is het nog niet verplicht om een asbestattest te hebben.

Vanaf 2032 moet u voor elk gebouw dat is gebouwd voor 2001 en waarvan u eigenaar bent een asbestattest hebben, ook als u geen plannen voor een verkoop heeft. Bij verhuur van het gebouw bent u verplicht om uw huurder(s) een kopie van het asbestattest te bezorgen, ook als u al voor 2032 over dat attest beschikt.

Procedure

 1. Stel een gecertificeerd asbestdeskundige aan

Om een asbestattest voor uw eigendom te bekomen stelt u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aan. Op de website van OVAM vindt u een lijst van bedrijven die een asbestinventarisatie mogen uitvoeren voor het asbestattest. U kunt zoeken op naam of op gemeente en postcode. Deze lijst wordt minstens wekelijks geactualiseerd.

U kunt als eigenaar ook een volmacht geven om een asbestattest te laten opmaken, vb. aan een notaris, makelaar of gebouwenbeheerder.

 1. De asbestdeskundige inventariseert uw gebouw

De deskundige doet een plaatsbezoek en maakt een inventaris op. De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden.

 1. De asbestdeskundige bezorgt u het asbestattest van de OVAM

Na een volledige invoer van de gegevens, bezorgt de asbestdeskundige u het asbestattest van de OVAM. U kunt het asbestattest vanaf dat moment ook raadplegen via de Woningpas.

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar of tot er een recenter asbestattest wordt opgesteld. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden. Dat is het geval wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet het ganse inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken.

Bedrag

De asbestdeskundige bepaalt zelf de prijs van de asbestinventarisatie maar voert deze uit volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol. De prijs van de tussenkomst van de asbestdeskundige wordt onder meer bepaald door:

 • de omvang van de te inspecteren gebouwen en het terrein;
 • de ouderdom en renovatiegraad: in oudere, weinig gerenoveerde woningen of gebouwen is de kans groter op het aantreffen van verschillende asbestmaterialen;
 • het aantal monstersnames en labo-analyses.Om een geldig asbestattest te bekomen, volstaat het dat de asbestdeskundige een visuele, niet-destructieve inspectie uitvoert.

De eigenaar kan wel vrijwillig vragen om bijkomend onderzoek uit te voeren, in dat geval zal de kostprijs hoger liggen:

 • asbestinventarisatie voor een werkgever conform de Codex wow;
 • destructief onderzoek in werkzones voorafgaand aan werken of sloop;
 • bijkomende monsternames en labo-analyses;

Voor de aflevering van het asbestattest vraagt de OVAM een retributie van 50 euro. Deze retributie zal via de factuur van de asbestdeskundige worden doorgerekend aan de klant.

Vlaamse aanpassingspremie - Je woning aanpassen aan je zorgbehoefte

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken.

Voorwaarden

U kunt de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder. Om een aanpassingspremie te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. uw leeftijd, uw inkomen, uw woning en de facturen.

Meer informatie over voorwaarden en procedure

Bedrag

De aanpassingspremie bedraagt per categorie steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturenbtw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental). De premie per categorie is nooit hoger 1.250 euro.

Hoe kunnen we je helpen?

Neem contact op met Energiehuis SOLVA met al jouw energievragen. Vraag bij Energiehuis SOLVA je 'MijnVerbouwLening aan'. Denk je aan verbouwen, maar je weet niet hoe te beginnen, contacteer dan de renovatiecoach van SOLVA