Mijn verbouwpremie

Vanaf 1 oktober 2022 kunnen particulieren en bedrijven via één online loket een premie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Die eengemaakte premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

 

Voorwaarden

Al wie investeert in een bestaande woning, appartement, appartementsgebouw of een niet-woongebouw (bijvoorbeeld een bedrijfspand of kantoorgebouw), zal afhankelijk van de doelgroep waartoe hij of zij behoort financiële steun kunnen aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie (zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler en gascondensatieketel) en investeringen in woningkwaliteit (elektriciteit en sanitair, binnenrenovatie, ramen en deuren).

Er zijn verschillende categorieën van werken die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie:

 • dak: isolatie en renovatie
 • buitenmuur: isolatie en renovatie
 • vloer: isolatie en renovatie
 • ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk
 • binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap
 • elektriciteit en sanitair (waaronder regenwaterput)
 • hernieuwbare energieproductie: zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler
 • gascondensatieketel.

Procedure

Bedrag

Benieuwd welke premies u kunt aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator van Mijn VerbouwPremie.

Premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie - doe-het-zelf (Fluvius)

De Vlaamse Regering voerde een tijdelijke premie in voor dak- of zoldervloerisolatie voor doe-het-zelvers. De premie kan aangevraagd worden via Fluvius.

Voorwaarden

 • De isolatie moet zelf geplaatst zijn.
 • De premie is geldig voor de aankoop van het isolatiemateriaal.
 • De premie is geldig voor facturen met datum van 1 juli 2022 tot en met 30 april 2023 en mogen op het moment van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn. Enkel deze facturen komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.
 • De aanvraag moet worden ingediend bij Fluvius uiterlijk binnen de 2 jaar na datum van de laatste factuur (= eindfactuur)
 • Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen worden geplaatst, maar de totale Rd-waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 4,5m² K/W. De Rd-waarde van een eventuele bestaande isolatielaag mag niet worden meegerekend om de minimumwaarde van 4,5 m² K/W te behalen

Raadpleeg alle voorwaarden op het Informatieblad 2023 Premie doe-het-zelf dakisolatie of zoldervloerisolatie (Fluvius).

Procedure

U kunt deze premie online of op papier aanvragen bij Fluvius.

Bedrag

Het premiebedrag is een vast bedrag per m². Voor beschermde afnemers en voor klanten met uitsluitend nachttarief is er een verhoging.

Beschermde afnemer Uitsluitend nachttarief Bedrag
Nee Nee 6 euro/m²
Nee Ja 8 euro/m²
Ja Nee 9 euro/m²
Ja Ja 12 euro/m²

Uitzonderingen

Hebt u de dakisolatie of zoldervloerisolatie gekocht vóór 1-7-2022 en zelf geplaatst, dan komt u eventueel in aanmerking voor Mijn Verbouwpremie voor dak als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Huur-en isolatiepremie

De huur-en isolatiepremie is een extra hoge premie voor een dakisolatieprojectbeglazingsproject en spouwmuurisolatieproject in slecht geïsoleerde huurwoningen. Een projectpromotor begeleidt de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

Voorwaarden

Het gaat om woningen op de private huurmarkt waarvan de bewoner behoort tot een van deze doelgroepen:

 1. huurders die recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit (‘beschermde afnemers’)
 2. huurders die beleverd worden via Prepaid.
 3. huurders met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)
 4. huurders die in schuldbemiddeling zitten (bijv. bij het OCMW of CAW)
 5. huurders die door het OCMW geholpen worden bij onbetaalde energiefacturen
 6. huurders voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
 7. huurders waarvan hun gezamenlijk belastbaar inkomen en dat van de persoon waarmee ze wettelijk of feitelijk samenwonen niet hoger is dan 37.030 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1.930 euro hoger liggen (bedragen 2023).
 8. huurders met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een maximale huurprijs (niet-geïndexeerde huurprijs, dus zoals bij begin van het huurcontract)
  • bij een premieaanvraag in 2023:
   • met een maximale huurprijs van 614,56 euro
   • of met een maximale huurprijs van 664,56 ​​​​​​euro in bepaalde steden en gemeenten.

In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij de huurprijs niet verhoogt en het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt.

Als de premie die de promotor krijgt niet voldoende is om de kosten van het isolatieproject te dekken, dan is het eventuele restbedrag voor de uitvoering van de werken ten koste van de verhuurder.

Technische voorwaarden

De technische voorwaarden van sociale dakisolatieprojecten, beglazingsprojecten en spouwmuurisolatieprojecten vindt u bij de Algemene en technische voorwaarden op de website van Fluvius.

Procedure

Geïnteresseerde huurders en verhuurders kunnen contact opnemen met een projectpromotor in de buurt.

 • De projectpromotor praat met huurder en verhuurder. Als beiden akkoord gaan, worden er afspraken gemaakt over financiering en uitvoering van de werken.
 • Na de goedkeuring van de aanvraag voert de projectpromotor de werken uit. De meeste projectpromotoren zijn sociale-economiebedrijven die ook een erkenning hebben om isolatiewerken uit te voeren. De projectpromotor kan ook een aannemer inschakelen. De huurder of verhuurder mogen de werken niet zelf uitvoeren.
 • Uitvoering van de werken.
 • De projectpromotor dient een verslag in bij Fluvius.
 • Fluvius betaalt de premie aan de projectpromotor.

Bedrag

Sociaal
dakisolatieproject
Sociaal
beglazingsproject
Sociaal
spouwmuurisolatieproject
 • 24 euro per m² voor de projectpromotor
 • 200 euro per dossier voor de projectpromotor
 • 85 euro per m² voor de projectpromotor
 • 200 euro per dossier voor de projectpromotor
 • 12 euro per m² voor de projectpromotor
 • 200 euro per dossier voor de projectpromotor

Wanneer de premie (+ een forfaitair bedrag van 200 euro per dossier) die de projectpromotor krijgt niet voldoende is om de kosten van het isolatieproject te dekken, dan krijgt de eigenaar een aparte factuur met het restsaldo.

Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking:

 • huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen
 • huurders die direct of indirect eigenaar of mede-eigenaar zijn van de woning en huurders die de woning huren van een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
 • Sinds 1 juli 2022: woningen die verhuurd worden via een sociaal verhuurkantoor. Deze verhuurders hebben wel recht op de hoogste Mijn Verbouwpremie.
Vlaamse aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken.

Voorwaarden

U kunt de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder. Om een aanpassingspremie te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. uw leeftijd, uw inkomen, uw woning en de facturen.

Meer informatie over voorwaarden en procedure vindt u op Vlaanderen.be.

Bedrag

De aanpassingspremie bedraagt per categorie steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturenbtw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental). De premie per categorie is nooit hoger 1.250 euro.

EPC-labelpremie bij energierenovatie (via Fluvius)

Hebt u een woning met een slechte energieprestatie? Als u de woning binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u sinds 2021 een premie krijgen.

Voorwaarden

 • De EPC-labelpremie is er voor alle woningeigenaars.
 • De EPC-labelpremie is er enkel voor een woning, woongebouw of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie. Die wordt aangetoond met een energieprestatiecertificaat (EPC), dat niet ouder mag zijn dan van 2019.
 • Het EPC-label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat (EPC) van:
  • de woning heeft EPC-label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label C halen
  • de wooneenheid (appartement) heeft EPC-label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar (binnen de 5 jaar na de datum van het eerste Energieprestatiecertificaat) minimaal label B halen.
 • Sloop/herbouw komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie.
 • Het behaalde EPC-label moet worden aangetoond na 5 jaar met een nieuw EPC. Het nieuwe EPC mag maximaal 12 maanden oud zijn op het moment van aanvraag van de EPC-labelpremie.
 • Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-label na renovatie(s).
 • De premie kan in schijven worden verkregen.
  Bijvoorbeeld: als een eigenaar binnen de 5 jaar de woning renoveert en in aanmerking komt voor een premie voor label C, kan diezelfde eigenaar vervolgens ook nog in aanmerking komen voor een bijkomende premie voor het behalen van label B (en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A) binnen dezelfde periode van 5 jaar. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.
 • De EPC-labelpremie is combineerbaar met
  • de energiepremies van Fluvius per maatregel (isolatie, beglazing, …)
  • Mijn Verbouwpremie (vanaf 1-10-2022)
  • een afgelopen Totaalrenovatiebonustraject voor dezelfde woning, woongebouw of wooneenheid. Dit wil zeggen dat wie een nieuw EPC laat opmaken na afloop van de 5 jaar van een Totaalrenovatiebonustraject, op basis van dit nieuw opgemaakte EPC in aanmerking kan komen voor de EPC-labelpremie voor dezelfde woning, woongebouw of wooneenheid. Het maakt niet uit hoeveel bonussen er tijdens het afgelopen Totaalrenovatiebonustraject werden uitbetaald
  • voor nieuwe eigenaars met de Totaalrenovatiebonus voor dezelfde woning, woongebouw of wooneenheid op naam van de vorige eigenaar. De termijn van 5 jaar van dit Totaalrenovatiebonustraject hoeft niet afgelopen te zijn. (zie ook Uitzonderingen hieronder)

De EPC-labelpremie is voor dezelfde investeerder/eigenaar niet combineerbaar met een nog lopend Totaalrenovatiebonustraject.

Raadpleeg alle voorwaarden van de EPC-labelpremie het Informatieblad 2023 van Fluvius.

Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit 2 stappen:

 1. Activatie EPC-labelpremie
  Zodra u beschikt over een ‘EPC-vóór’ waaruit de ‘slechte’ energieprestatie van uw woning (label E of slechter) of wooneenheid (label D of slechter) blijkt, kunt u bij Fluvius de activatie van de EPC-labelpremie aanvragen. U moet de activatie online aanvragen bij Fluvius.
 2. Uitbetaling EPC-labelpremie
  Binnen de 5 jaar na datum van dit ‘EPC-vóór’ moet u een nieuw EPC laten opmaken waaruit blijkt dat uw woning minstens label C heeft behaald (label B voor een wooneenheid). Vervolgens vraagt u de premie aan binnen de 12 maanden na dit ‘EPC-na’. U moet de premie online aanvragen bij Fluvius.

Bedrag

Maximaal bedrag van
EPC-labelpremie
(afhankelijk van het behaalde EPC-label na renovatie binnen de 5 jaar)
Maximaal bedrag van
EPC-labelpremie
voor beschermde afnemers

(afhankelijk van het behaalde EPC-label na renovatie binnen de 5 jaar)
woning
met EPC-label
E of F
 • 5.000 euro als label A wordt behaald
 • 3.750 euro als label B wordt behaald.
 • 2.500 euro als label C wordt behaald
 • 6.000 euro als label A wordt behaald
 • 4.500 euro als label B wordt behaald.
 • 3.000 euro als label C wordt behaald
wooneenheid (appartement, …)
met EPC-label
D, E of F
 • 3.750 euro als label A wordt behaald
 • 2500 euro als label B wordt behaald.
 • 4.500 euro als label A wordt behaald
 • 3.000 euro als label B wordt behaald
Medegefinancierd door de Europese Unie – NextGenerationEU

Uitzonderingen

 • Wanneer u een eerste premie aanvraagt bij Fluvius voor 1 juli 2022, uw offerte ondertekende in 2020 en voor deze werken een eindfactuur ontving in 2021, kunt u een keuze maken tussen de EPC-labelpremie en de Totaalrenovatiebonus.
 • Na afloop van een Totaalrenovatiebonustraject van 5 jaar, kan iedere investeerder, met een eerste EPC dat opgemaakt is na afloop van deze periode van 5 jaar van de Totaalrenovatiebonus, in aanmerking komen voor de EPC-labelpremie.
 • Iedere nieuwe eigenaar, die vanaf 1 januari 2021 nieuw eigenaar is, kan ongeacht een lopend of afgelopen Totaalrenovatiebonustraject op naam van een vorige eigenaar, in aanmerking komen voor de EPC-labelpremie.
Collectieve renovatiebegeleidingspremie

Wilt u uw woning energiezuiniger maken maar hebt u geen zin in al het werk dat dit met zich brengt? Dan kunt u ook samen met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject.

Zo’n project wordt geleid door een projectbegeleider of BENOvatiecoach, die een groot deel van uw taken zal overnemen. De projectbegeleider zorgt ervoor dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd. In ruil krijgt de projectbegeleider een vergoeding. Als deelnemer krijgt u geen extra premie, maar u hebt wel recht op de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie. De BENOvatiecoach helpt u bij het aanvragen van deze premies.

Voorwaarden

 • Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen of appartementen uit dezelfde buurt. Een woongebouw met minimaal 10 wooneenheden (bijvoorbeeld een appartementsgebouw), telt ook als een collectief renovatieproject.
 • De renovatie gaat over minstens 1 van de onderstaande energiebesparende maatregelen. Daarbij moet voldaan zijn aan de voorwaarden van de premie (of van het ventilatiesysteem).
  • Mijn VerbouwPremie voor dak.
  • Mijn VerbouwPremie voor buitenmuur.
  • Mijn VerbouwPremie voor vloer.
  • Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren.
  • Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler.
  • Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp.
  • Mijn VerbouwPremie voor warmtepompboiler.
  • Ventilatiesysteem: er is geen aparte premie voor een ventilatiesysteem, maar deze maatregel komt wel in aanmerking als collectief renovatieproject en de totaalrenovatiebonus.
 • Per woning/appartement kunt u niet meer dan tweemaal inschrijven voor een collectief renovatieproject.
 • Op de website van Fluvius staat een overzicht van de taken van de projectbegeleider (BENOvatiecoach).

Deelnemen?

Deelnemen kan rechtstreeks via een projectleider (BENOvatiecoach) naar keuze. Op de lijst van projectbegeleiders (BENOvatiecoaches) ziet u wie in welke regio actief is en hoe u contact kunt opnemen.

Projectbegeleiders

U kunt zich als projectbegeleider (BENOvatiecoach) kandidaat stellen bij Fluvius

Bedrag

 • De projectbegeleider krijgt een vergoeding van maximaal 600 euro per woning of wooneenheid. In appartementsgebouwen daalt die premie vanaf de 6dewooneenheid naar 100 euro per wooneenheid.
 • Elke deelnemer heeft recht op de premie van de uitgevoerde maatregelen en eventueel ook de totaalrenovatiebonus. De projectbegeleider helpt u met de aanvraag hiervan.

Hoe kunnen we je helpen?

Neem contact op met Energiehuis SOLVA met al jouw energievragen. Vraag bij Energiehuis SOLVA je 'MijnVerbouwLening aan'. Denk je aan verbouwen, maar je weet niet hoe te beginnen, contacteer dan de renovatiecoach van SOLVA