Energiehuis SOLVA 2023-2024

20/03/2024
Energie

De inwoners van ons werkingsgebied kunnen met al hun vragen over energie terecht bij het Energiehuis SOLVA. En dat deden ze massaal in 2023. We blikken terug op het voorbije jaar en lichten jou graag de toekomstplannen van ons Energiehuis toe.

Energiezuiniger wonen

In 2023 kreeg Energiehuis SOLVA, in de nasleep van de energiecrisis, talrijke energievragen via telefoon, e-mail en aan het loket. Veel vragen gingen over energiezuinig bouwen en verbouwen en de daaraan gekoppelde financieringsmogelijkheden. Ook de lokale en bovenlokale premies kwamen ruim aan bod, en heel wat mensen bleken op zoek naar ondersteuning bij het verbouwproces.

Het Energiehuis verwerkt nu alle vragen met een nieuw klantenbeheersysteem dat erop gericht is om de dienstverlening te optimaliseren. Er werden in 2023 via dit platform meer dan 6.300 vragen beantwoord of doorgestuurd naar de geschikte contactpersoon binnen het Energiehuis. In een enquête over de geleverde dienstverlening gaven de contactnemers een tevredenheidsscore van 93%!

Uitgebreide dienstverlening

Vragen die het Energiehuis ontving, rechtstreeks en via de lokale besturen, resulteerden vorig jaar in meer dan 2.000 fysieke afspraken aan het woon- en energieloket. Er werd voornamelijk ondersteuning geboden bij de aanvraag van de Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening. Mensen kwamen zich ook informeren rond energie besparen, en werden begeleid bij de vergelijking van energieleveranciers en de overstap naar een nieuw contract. Er werd doorverwezen naar energiesnoeiers en naar het renovatieadvies van de Provincie.

De Renovatiecoach, verbonden aan het Energiehuis, verleende vorig jaar 109 adviezen aan huis. Hiervan leidden 55 renovatieprojecten tot een ontzorging op het vlak van offertes en werfopvolging.

In 2023 verwerkte het Energiehuis maar liefst 478 nieuwe kredietaanvragen voor de Mijn VerbouwLening, een steunmaatregel tot 60.000 euro van de Vlaamse Overheid met een verlaagde rentevoet, op dit moment van 2,75%. In totaal kregen vorig jaar 571 kredietaanvragen groen licht (inclusief aanvragen van eind 2022), goed voor een totaalbedrag van meer dan 17 miljoen euro.

Gemeenten die deelnemen aan het project ‘Noodkoopfonds’ werkten ook intensief samen met het Energiehuis. Het Energiehuis faciliteert het financiële luik van dit project. Voor sommige gemeenten verzorgt de renovatiecoach ook de bouwtechnische begeleiding van deze, vaak complexe, dossiers.

Informeren en begeleiden

Het Energiehuis bleef inzetten op sensibilisering en organiseerde 27 infomomenten, verspreid over de 20 gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen waar het actief is. In totaal waren meer dan 1.300 burgers aanwezig – dubbel zoveel als in 2022. SOLVA blijft haar Energiehuis permanent in de kijker zetten: via folders in de gemeentehuizen, de websites van de lokale besturen, socialmediaberichten, infomagazines …

In 2023 breidde het Energiehuis-team uit. Het telt nu 4 vaste medewerkers/kredietbehandelaars en een renovatiecoach. Het Energiehuis kon in 2023 gelukkig weer beroep doen op hulp vanuit IGS Wonen. De 6 adviseurs woon- en energiebeleid namen een groot stuk van de fysieke en digitale afspraken voor hun rekening.

Nieuwe projecten in 2024

Het nieuwe jaar begon voor het Energiehuis alvast vernieuwend! Er wordt volop gewerkt aan een nieuwe website met focus op toegankelijkheid en informatie, zodat mensen nog gemakkelijker hun weg vinden naar informatie of een afspraak, en op die manier nog sneller hulp krijgen.

In 2024 wordt het project ‘gratis onderhoud verwarmingsketel’ uitgerold. Mensen uit een bepaalde doelgroep zullen via energiescans of via het woon- en energieloket naar deze dienstverlening geleid worden. Dit project omvat een communicatiecampagne die uitgerold wordt binnen de lokale besturen.

Een ander project waar we naar uitkijken is het ‘groepsaanbod renoveren’: een platform dat woningeigenaars op een transparante en snelle manier in contact brengt met aannemers die energetische werken uitvoeren. Ook over dit project zullen we ruim communiceren om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

2024 wordt een boeiend jaar!

Gerelateerde artikelen