WIJK – UP! Gemeenten en burgers samen naar duurzame wijktransitie

11/09/2023
Wonen

Nieuwe dienstverlening SOLVA ondersteunt steden en gemeenten bij organisatie van klimaattafels

Gemeenten die het LEKP 2.0 (Lokaal Energie en Klimaatpact) ondertekenden zullen het wel weten. Het LEKP 2.0 is een overeenkomst tussen de steden en gemeenten met Vlaanderen, en brengt de verplichting met zich mee om voor eind 2024 een zogenoemde ‘klimaattafel’ te organiseren.

Nieuwe klimaattafels

Anders dan in 2018, toen een klimaattafel nog een participatieavond was om burgers te betrekken bij de opmaak van het regionaal klimaatplan, is een ‘klimaattafel’ deze keer een informatieve, participatieve avond gericht op de duurzame transitie van wijken.

Het doel is dat elke gemeente 50 op 1000 gezinnen uitnodigt om hen te informeren en te enthousiasmeren over de voordelen van (collectieve) woningrenovatie, en om de thema’s vergroening, energie, (deel)mobiliteit en water/droogte met hen te bespreken.

Begeleiding door SOLVA

SOLVA ontwikkelde een concept voor de vernieuwde ‘klimaattafel’, en biedt elke gemeente begeleiding aan bij de organisatie en uitvoering van één zo’n avond. Gemeenten denken best ook na over de mogelijkheden op het openbaar domein op het vlak van vergroening, energie, (deel)mobiliteit en droogte. Als gemeenten zelf ook investeren in een wijk, geven ze hun inwoners een duidelijk en positief signaal dat zij er niet alleen voor staan.

WIJK-UP, nu!

Zo’n klimaattafel gaat door onder de naam ‘Wijk-Up’.  SOLVA bezorgde de gemeenten het projectvoorstel met een stappenplan en biedt ook begeleiding aan bij de keuze van de wijk.

Voor deze dienstverlening wendt SOLVA middelen aan van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Dit betekent dat er geen bijkomende kost is voor de gemeenten. Ook steden die enkel LEKP 1.0 hebben ondertekend kunnen beroep doen op deze dienstverlening.

En dan nu: aan de slag met de keuze van een wijk!

 

Gerelateerde artikelen