• sociaal huren/kopen
  • Een sociale woning hren bij een woonmaatschappij of sociale huisvestingsmaatschappij
  • aankoop van een sociale woning of bouwgrond bij een sociale huisvestingsmaatschappij
  • Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning
  • Centraal inschrijvingsregister voor kandidaat huurders