Prepaid (vroeger budgetmeter)

Prepaid (vroeger: budgetmeter) is een betaalsysteem bij de netbeheerder waarbij u op voorhand betaalt voor uw elektriciteits- of aardgasverbruik.

Voorwaarden

Prepaid is enkel voor elektriciteits- en aardgasklanten bij de netbeheerder Fluvius:

 • Voor elektriciteit schakelt de netbeheerder Prepaid onmiddellijk in.
 • Voor aardgas schakelt de netbeheerder Prepaid in wanneer u uw factuur niet betaalt of een afgesproken afbetaalplan met de netbeheerder niet nakomt. Meer informatie: ‘Wat als u uw energiefactuur niet betaalt’.

Het is ook mogelijk om Prepaid in te schakelen als u nog geen schulden heeft bij de netbeheerder. Neem hiervoor contact op met Fluvius.

Procedure

Bij Prepaid betaalt u op voorhand voor uw verbruikte energie door middel van een oplading via een webportaal of een oplaadpunt in uw buurt. Afhankelijk van het type meter dat u heeft, zijn er twee scenario’s:

 • bij een digitale meter activeert de netbeheerder de prepaidfunctie in de digitale meter. Dit gebeurt vanop afstand.
 • bij een klassieke, analoge meter vervangt de netbeheerder eerst uw analoge meter door een digitale meter. Tot op dat moment ontvangt u voorschotfacturen. De vervanging van uw meter is gratis en verplicht.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om Prepaid in te schakelen. De netbeheerder plaatst in dit geval een autonome stroombegrenzer. Hiermee kan u maar enkele huishoudelijke toestellen op hetzelfde moment gebruiken. U blijft betalen via voorschotfacturen en betaalt uw schuld af met een afbetaalplan.

Via Prepaid betaalt u uw schuld bij de netbeheerder af met vijf euro per week. Bij iedere oplading gaat 35% van het bedrag naar de afbetaling van de schuld, maar ook als u niet oplaadt, loopt de afbetaling verder.

Kost

Prepaid is gratis. Er worden voor de plaatsing zelf geen extra kosten aangerekend.

U betaalt voor uw verbruik:

 • de sociale maximumprijs (= sociaal tarief) als u daar recht op hebt
 • in de andere gevallen: het tarief bij de netbeheerder. Dit is zeker niet het goedkoopste tarief op de markt. Als u geen schulden meer hebt bij de netbeheerder, is het dan ook de moeite om terug op zoek te gaan naar een leverancier die goedkopere prijzen aanbiedt. De goedkoopste leverancier vindt u via de V-test van de VREG.

Uitzonderingen

Als u nog een analoge budgetmeter hebt, laadt u op met een budgetmeterkaart. Als u zowel een elektriciteits- als een aardgasbudgetmeter hebt, krijgt u voor elk een aparte kaart. U kan hiermee opladingen doen in een oplaadpunt.

Sociaal tarief voor water

Bepaalde abonnees of verbruikers krijgen een sociaal tarief voor water. Sommige waterbedrijven noemen dit ook een ‘sociale korting‘.

Staat uw waterverbruik op een gemeenschappelijke factuur (bv. in een appartement of als bewoner van een woonzorgcentrum)? In dat geval kan er op die factuur geen persoonlijk sociaal tarief aangerekend worden. Maar als u aan de voorwaarden voldoet, hebt u wel recht op een compensatie.

Voorwaarden

 • Het sociaal tarief geldt enkel voor het waterverbruik in een gezinswoning (dus niet voor tweede verblijven) en als de gezinsleden officieel ingeschreven zijn op dit adres.
 • Als er een gemeenschappelijke factuur is voor verschillende gezinnen, zoals in appartementsgebouwen met een gemeenschappelijke watermeter of in een woonzorgcentrum, dan ontvangt het gezin – ter vervanging – een compensatie.
 • Het sociaal tarief wordt toegekend voor het hele gezin als één van de gezinsleden behoort tot een van deze categorieën:
 • Hebt u op 1 januari van een kalenderjaar recht op een van de bovenstaande tegemoetkomingen? Dan hebt u voor dat jaar recht op het sociaal tarief. Als u pas in de loop van het jaar recht krijgt op een van deze tegemoetkomingen, dan krijgt u geen sociaal tarief voor dat jaar.

Een uitkering van het ziekenfonds geeft geen recht op het sociaal tarief voor water.

Procedure

In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend door uw waterbedrijf.

Denkt u dat u wel in aanmerking komt voor het sociaal tarief, omdat u aan de voorwaarden voldoet, maar krijgt u dat niet? Dan kunt u het zelf aanvragen bij uw waterbedrijf.

Stuur daarvoor één van de onderstaande attesten naar uw waterbedrijf. Doe dit uiterlijk op 31 december van het jaar waarvoor het attest geldig is. Als u nog wacht op het attest, vraag het sociaal tarief dan al aan en stuur het attest later op. Het sociaal tarief kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Bedrag

 • Het sociaal tarief bedraagt 1/5 van het normale tarief. U krijgt dus een korting van 80% op alle onderdelen van uw waterfactuur.
 • De compensatie is een forfaitair bedrag. De grootte van het bedrag hangt af van het aantal gezinsleden. Per persoon gaat men uit van 30 kubieke meter waterverbruik. U krijgt een bedrag dat overeenkomt met 80% korting op dit verbruik. Dat bedrag betaalt het waterbedrijf rechtstreeks uit aan het gezinshoofd. Voor meer info, neem contact op met uw waterbedrijf.

Uitzonderingen

Bent u beschermde klant, maar komt u niet in aanmerking voor het sociaal tarief voor water? Dan kunt u wel genieten van enkele andere voordelen.

Tegemoetkoming in de huurprijs (de Vlaamse huursubsidie)

Als u een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.

U komt alleen in aanmerking als u verhuisd bent:

 • U bent verhuisd naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
 • U bent verhuisd van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
 • U was dakloos en betrekt nu een huurwoning.

Verhuist u naar een sociale woning die u huurt van een woonmaatschappij, sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan komt u niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen met betrekking tot uw inkomen en eventuele eigendommen, de woning die u verlaat en de nieuwe woning waarnaar u verhuist.

Procedure

U doet uw aanvraag nadat u verhuisd bent. U kunt de huursubsidie ten laatste 9 maanden na de aanvang van het huurcontract aanvragen.

Als u een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u ook na 9 maanden nog een aanvraag indienen. Maar opgelet: als uw huurcontract al minstens één jaar loopt op de aanvraagdatum, zal de huurprijs die vermeld staat in dit contract geïndexeerd worden. Het is deze geïndexeerde huurprijs die vergeleken zal worden met de maximale huurprijs.

Meer info over de procedure en de aanvraagformulieren vindt u op de website van Wonen in Vlaanderen.

Bedrag

Het bedrag van de huursubsidie is afhankelijk van de huurprijs en de ligging van uw woning, uw inkomen en het aantal personen ten laste. De huursubsidie wordt maandelijks uitbetaald. Bij de verhuis krijgt u een installatiepremie die 3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie bedraagt.

Uitzonderingen

U kunt de huursubsidie niet combineren met de huurpremie (tegemoetkoming voor mensen die al minstens 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan):

 • Wie in aanmerking komt voor de huurpremie EN de huursubsidie, en beide tegemoetkomingen wil aanvragen, zal enkel de huurpremie krijgen.
 • Als u al een huurpremie krijgt, dan kunt u geen huursubsidie aanvragen.
 • Als u al een huursubsidie krijgt en u vraagt een huurpremie aan, dan wordt de huursubsidie stopgezet zodra u de huurpremie ontvangt.

Huurtoelage van OCMW

Wonen in Vlaanderen houdt geen rekening met eventuele huurtoelagen van OCMW’s. Het OCMW beslist zelf of de burger een huurtoelage mag krijgen als die al een huurpremie of huursubsidie van de Vlaamse overheid krijgt.

Het is echter niet mogelijk dat iemand een installatiepremie krijgt van het OCMW en van Wonen in Vlaanderen.

 

Kortingsbon voor beschermde afnemers voor een energiezuinige koelkast, wasmachine, diepvriezer of droogkast

‘Beschermde afnemers’ kunnen bij netbeheerder Fluvius een kortingsbon aanvragen voor de aankoop of huur van een energiezuinige koelkast, wasmachine, diepvriezer of droogkast.

Voorwaarden

 • U bent een beschermde afnemer (of ‘beschermde klant’) en woont in het Vlaamse gewest.
 • De bon is op naam, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • De kortingsbon geldt enkel voor de aankoop of de huur van een:
  • nieuwe wasmachine met het nieuwe energielabel C of beter (het nieuwe energielabel is herkenbaar aan de QR-code die erbij staat)
  • nieuwe droogkast met een energielabel A++ of beter (voor droogkast wordt nog het oude energielabel gebruikt)
  • nieuwe diepvriezer met het nieuwe energielabel D of beter
  • nieuwe koelkast (met of zonder vriesvak) met het nieuwe energielabel D of beter.
   • Tussen 1 november 2022 en 30 juni 2023 komen koelkasten met label E ook in aanmerking.
 • Meer info over oud en nieuw energielabel (met QR-code).
 • U moet de kortingsbon aanvragen vóór de aankoop van het toestel.
 • De kortingsbon is 2 jaar geldig vanaf de aanvraagdatum. U vindt de einddatumook terug op de bon.
 • U kunt slechts om de twee jaar een kortingsbon aanvragen voor eenzelfde type toestel. Per twee jaar kunt u dus maximum vier kortingsbonnen aanvragen.
 • U kunt de kortingsbon combineren met ecocheques als de handelaar de kortingsbonnen én ecocheques aanvaardt.

Procedure

 • Vraag eerst de kortingsbon aan bij netbeheerder Fluvius. Dat kan:
 • Voeg aan de aanvraag een bewijsstuk toe dat aantoont dat u een beschermde afnemer bent. Op het aanvraagformulier staat welk attest u nodig hebt en welke dienst u dat kan bezorgen.
 • De gepersonaliseerde bon wordt naar u opgestuurd. Hou rekening met een minimum levertermijn van 2 weken voor het bezorgen.
 • Geef die bon dan in de winkel af aan de kassa wanneer u het toestel koopt. U kunt de bon niet meer aanvragen of inruilen nadat u uw toestel hebt gekocht.
 • De kortingsbon wordt onmiddellijk verrekend aan de kassa.
 • Het Energiehuis voor uw gemeente kan u altijd helpen bij de aanvraag.

Bedrag

Het bedrag van de kortingsbon werd de voorbije periode meerdere keren gewijzigd:

 • Kortingsbonnen (enkel voor een koelkast en een wasmachine) aangevraagd tot en met 31 maart 2022 hebben een waarde van 150 euro.
 • Kortingsbonnen (koelkast, wasmachine, diepvries of droogkast) aangevraagd tussen 1 april 2022 en 30 juni 2022 hebben een waarde van 200 euro.
 • Kortingsbonnen aangevraagd vanaf 1 juli 2022 hebben een waarde van 250 euro

Uitzonderingen

Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan voor bepaalde brandstoffen elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

(De ‘verwarmingstoelage’ is iets anders dan de ‘federale verwarmingspremie van 100 euro’ en de ‘stookoliecheque van 225/300 euro’, meer info over die maatregelen van de federale regering, zie: Maatregelen van de overheid naar aanleiding van de hoge energieprijzen.)

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de verwarmingstoelage als u behoort tot een van de onderstaande categorieën.

 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 22.925 euro (verhoogd met 4.242,16 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.490 euro.
 • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 22.925 euro (verhoogd met 4.242,16 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.490 euro.
 • Categorie 3: personen die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen in uw factuur voor deze brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp, gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10, … liter)
 • bulkpropaangas (petroleumgas, verkocht in liter voor het vullen van een propaangastank, niet in flessen).

Het Fonds komt dus niet tussen voor:

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in gasflessen
 • butaangas in gasflessen
 • pellet, hout, steenkool.

Procedure

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het OCMW van uw gemeente.

Het OCMW zal onder meer:

 • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden
 • uw identiteitskaart vragen en een kopie van de leveringsfactuur of de leveringsbon nodig hebben
 • nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar u gewoonlijk verblijft
 • eventueel enkele documenten opvragen.

Er zal geen inkomensonderzoek gebeuren als het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) met een RVV-statuut of als alle leden van het huishouden een RVV-statuut hebben. RVV staat voor ‘rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming’ (voorheen het OMNIO-statuut).

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart.
 • Kopie van de leveringsbon of leveringsfactuur.
  Woont u in een gebouw met meerdere appartementen? Vraag dan aan de eigenaar of de beheerder van het gebouw:

  • een kopie van de leveringsfactuur
  • en een attest waarop staat op hoeveel appartementen de factuur betrekking heeft.
 • Als u behoort tot categorie 3:
  • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht
  • documenten (gezinsinkomen, lopende kosten, …) die het OCMW toelaten te beoordelen of u niet in staat bent de verwarmingsfactuur te betalen.
 • Als u behoort tot categorie 2: het OCMW kan u een bewijs van uw gezinsinkomen vragen (meest recente aanslagbiljet, loonfiche of attest van een ontvangen sociale uitkering, bewijs van kadastraal inkomen van onroerende goederen buiten de gezinswoning, … )
 • Als u behoort tot categorie 1: het OCMW kan u een bewijs van uw gezinsinkomen vragen (meest recente aanslagbiljet, loonfiche of attest van een ontvangen sociale uitkering, …).

Bedrag

 • Het Fonds komt voor maximaal 2000 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.
 • Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof.
  Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage

 • Voor wie zich verwarmt met mazout of lamppetroleum die aan de pomp gekocht is, heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst
  • van 456 euro bij een aankoop aan de pomp van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023
  • van 210 euro bij een aankoop aan de pomp tussen 1 april 2023 en 31 december 2023.
  • Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden.
Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

 • een woonzorgcentrum (rusthuis)
 • een opvanghuis
 • of een ziekenhuis.
Sociaal tarief voor warmte

Het sociaal tarief voor warmte is een sterk verlaagd tarief voor klanten die aangesloten zijn op een warmtenet en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wie recht heeft op een sociaal tarief is een ‘beschermde klant’ of ‘beschermde afnemer’.

Beschermde afnemers hebben ook nog recht op andere voordelen, zie: Voordelen en premies voor beschermde afnemers.

Voorwaarden

U moet aangesloten zijn op een warmtenet en recht hebben op een bepaalde uitkering of tegemoetkoming. Deze categorieën die in aanmerking komen, zijn hetzelfde als voor het sociaal tarief op aardgas. Check de voorwaarden van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (sociale maximumprijzen).

Procedure

 • Het sociaal tarief voor warmte trad in werking vanaf 1 juli 2022.
 • De leveranciers geven eind september 2022 hun klantenlijsten door aan de FOD economie. U krijgt het nieuwe tarief dus ten vroegste op uw warmtefactuur van de daaropvolgende maand te zien en ontvangt een terugbetaling voor uw verbruik van tot en met 1 juli 2022.
 • De procedure is dezelfde als de procedure voor het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas.

Bedrag

 • Het sociaal tarief voor warmte is gelijk aan het sociaal tarief voor aardgas. Het bedrag is hetzelfde bij alle leveranciers en wordt om de 3 maanden berekend.
 • Warmteleveranciers mogen wel extra’s doorrekenen voor vaste kosten die geen betrekking hebben op de energie- of netwerkcomponent (bv. installatie en onderhoud).
Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (sociale maximumprijzen)

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Dat wordt de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal tarief’ genoemd. Het sociaal tarief wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen. Het sociaal tarief is geen vast tarief. Het is een zeer voordelig tarief tegenover de gewone tarieven.

Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een ‘beschermde klant’ of ‘beschermde afnemer’. Wie beschermde afnemer is, heeft ook nog recht op andere voordelen en premies voor beschermde afnemers.

Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn een opsomming van categorieën die van toepassing zijn voor het Vlaamse gewest om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief.

Om het sociaal tarief te krijgen, moet u of iemand op uw domicilieadres, een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen:

Categorie Uitkering/tegemoetkoming Uitleg
Uitkering van
OCMW
(categorie 1):
Leefloon Tegemoetkoming bij onvoldoende inkomen
Financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon Tegemoetkoming bij onvoldoende inkomen
Voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Zie categorie 3
Voorschot op een tegemoetkoming voor personen met een handicap Zie categorie 2A
Uitkering van
FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal
Personen met een Handicap

(categorie 2A)
Tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% Tegemoetkoming na een beroepsziekte of een arbeidsongeval met blijvende letsels waarvan de graad werd vastgesteld op 65%.
Inkomensvervangende tegemoetkoming Tegemoetkoming voor personen die omwille van hun handicap niet kunnen werken of een verminderd verdienvermogen hebben.
Integratietegemoetkoming Tegemoetkoming die bedoeld is als compensatie voor de bijkomende kosten die je als persoon met een handicap hebt om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven (‘integratie’).
Tegemoetkoming voor hulp van derden Tegemoetkoming voor wie arbeidsongeschikt is en voor zijn dagelijkse activiteiten hulp nodig heeft van derden.
Uitkering van
Zorgkas
(categorie 2B)
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger THAB of ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) Tegemoetkoming voor 65’+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen
Uitkering van
Opgroeien (Team Zorgtoeslagevaluatie)
(categorie 2C)
Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (voor 2019: ‘verhoogde kinderbijslag’) Toeslag op het Groeipakket voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
Uitkering van
Federale Pensioendienst
(categorie 3)
Inkomensgarantie voor ouderen of IGO (vroeger ‘gewaarborgd inkomen voor bejaarden’) Tegemoetkoming bij een laag pensioen
Tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen) Zie categorie 2A
Tegemoetkoming voor hulp van derden Zie categorie 2A
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger THAB of ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) Zie categorie 2B
Categorie Wie? Voorwaarde?
Bewoners van sociale huisvesting
(categorie 4)
Huurders of eigenaars in gebouwen van:

 • woonmaatschappijen (sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren)
 • het Vlaams Woningfonds
 • het OCMW
Bij appartementen:
een verwarming op aardgas via een gemeenschappelijke installatie

Tijdelijk recht op sociaal tarief (categorie 5)

 • Van februari 2021 tot eind maart 2023 hebben personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen ook recht op het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit voor eigen gebruik (residentiële afnemer).
  U hebt niet altijd automatisch recht op een verhoogde tegemoetkoming. In sommige gevallen wordt een verhoogde tegemoetkoming enkel toegekend na aanvraag bij de mutualiteit. Wie denkt recht te hebben op een verhoogde tegemoetkoming maar nog geen aanvraag deed, neemt best contact op met de mutualiteit.
 • Normaal gezien krijgt u van uw energieleverancier automatisch het sociaal tarief.
  Krijgt u het sociaal tarief niet automatisch? Zie ‘Recht op verhoogde tegemoetkoming maar niet automatisch sociaal tarief gekregen voor elektriciteit en aardgas?’
 • De federale regering heeft aangekondigd dat dit tijdelijk recht vanaf april 2023 in 3 stappen wordt afgebouwd (april, juli en oktober 2023). De federale regering kondigde ook aan dat op termijn het systeem van het sociaal tarief hervormd wordt. Meer info volgt.

Meer info

Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie kunt u zelf nagaan of u in aanmerking komt voor het sociaal tarief. U kunt verder ook nagaan of u het sociaal tarief automatisch krijgt, voor welk contract en hoe lang. De databank krijgt elke 3 maanden een update.

Het sociaal tarief krijgen

Vanaf het moment dat u onder één van de categorieën valt, heeft u automatisch recht op het sociaal tarief. Eén keer om de drie maanden geeft de FOD Economie alle namen van rechthebbenden door aan de energieleveranciers. U hoeft dus geen attest meer aan te leveren aan de leverancier. De mogelijke startdata van het sociaal tarief zijn dus 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. U moet er rekening mee houden dat u het nieuwe tarief pas op de factuur van de daaropvolgende maand kunt zien.

Voorbeeld: u valt sinds februari onder één van de categorieën. Uw naam wordt in april doorgegeven aan uw leverancier. Uw factuur van mei wordt op basis van het sociaal tarief aangerekend.

Uitzondering: categorie 4:

Bewoners van sociale appartementen met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas, krijgen het sociaal tarief niet automatisch. De beheerder van het appartement moet daarvoor de nodige stappen zetten. Vraag na of hij de nodige stappen heeft gezet en het sociaal tarief aan u doorrekent.

Het sociaal tarief verliezen

De FOD controleert slechts 1 keer per jaar of u nog steeds onder 1 van de categorieën valt. Dit is op 31 december. Verloor u uw uitkering of tegemoetkoming in de loop van het jaar, dan hebt u op 1 januari van het daaropvolgende jaar geen recht meer op sociaal tarief.

U wordt automatisch op een variabel contract gezet door de energieleverancier. Het is echter mogelijk om op ieder moment over te stappen naar een voordeliger contract of leverancier. Gebruik hiervoor de V-test.

Wat als sociaal tarief niet automatisch wordt toegekend?

In sommige gevallen is het niet mogelijk om het sociaal tarief automatisch toe te kennen of zijn er soms problemen met de automatische toekenning. In dat geval doet u het volgende:

 1. vraag een papieren attest aan bij de instantie waar u uw uitkering of tegemoetkoming krijgt, zie de veelgestelde vraag ‘Ik heb een attest nodig…’ op deze pagina.
 2. bezorg dit attest aan uw leverancier.

Bedrag

Het sociaal tarief is in heel België bij alle energieleveranciers hetzelfde. Er is zowel een tarief voor aardgas als voor elektriciteit. Voor elektriciteit bestaat er een sociaal tarief voor het enkelvoudig tarief (dagteller), het tweevoudig tarief (dag- en nachtteller) en het exclusief nachttarief (enkel nachtteller). De bedragen van het sociaal tarief worden om de 3 maanden aangepast: begin juli, oktober, januari en april.

Het sociaal tarief komt neer op de prijs die de goedkoopste energie- en/of aardgasleverancier aanbiedt op de commerciële markt. Doorgaans is het sociaal tarief 30% goedkoper dan het gemiddelde tarief. Op de webstie van de CREG kunt u de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit raadplegen.

Uitzonderingen

Bepaalde tegemoetkomingen geven geen recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas.
Bijvoorbeeld als u:

 • een uitkering van een verzekering ontvangt
 • een pensioen van de openbare sector ontvangt
 • “artikel 60” van het OCMW geniet
 • zich in schuldbemiddeling bevindt

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres)
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
 • professionele klanten
 • occasionele klanten/tijdelijke aansluitingen
 • personen die in een woonzorgcentrum of rust- en verzorgingstehuis verblijven
 • personen die in een assistentiewoning verblijven én die geen aparte afrekening voor gas en elektriciteit krijgen.

Bewoners van een appartement op de privémarkt met een gemeenschappelijke energieteller kunnen het sociaal tarief niet ontvangen.