Vormen leegstaande handelspanden of bedrijfsruimtes een doorn in het oog in jouw stads- of dorpskern? Bij VLAIO kan je een subsidie bekomen om ze aan te kopen en een nieuwe invulling te geven. Het doel van de subsidie is de ondersteuning van lokaal ondernemerschap in de kern. Voor de subsidieaanvraag én de uitvoering van het project, met of zonder subsidie, kan je beroep doen op SOLVA.

Het doel is het implementeren van een beleid dat enerzijds zorgt voor een betere identificatie van leegstaande bedrijfsruimten en anderzijds inzet op de invulling ervan, door het eventuele tijdelijk in beheer nemen van problematische panden waarvoor (tijdelijke) gebruikers worden gezocht.

Centrum van Kruisem, met centraal het vroegere ‘Moderna-pand’ dat nu een nieuwe bestemming zal krijgen.

Subsidie voor Kruisem

In 2022 dienden SOLVA en Kruisem samen een projectvoorstel in bij VLAIO voor een leegstaand handelspand in Kruisem. Met succes! We kregen een subsidie van € 75.000 toegekend. Begin dit jaar kochten we het hoekpand aan. Het wordt binnenkort in de markt gezet en SOLVA gaat op zoek naar een team van architecten en projectontwikkelaars voor de sloop en reconversie.

Volgens onze haalbaarheidsstudie zou er binnen een nieuwbouw ruimte zijn voor een handelspand en 6 appartementen. Zo breiden we het woonaanbod in de dorpskern uit. Omdat het nieuwe pand een kleiner bouwvolume heeft dan het bestaande, wordt het voetpad breder en krijgen de bewoners van de aangrenzende steenweg een mooier zicht op de markt.

Voor de zoektocht naar een nieuwe invulling van de handelsruimte wordt een samenwerking opgezet met de eigenaars van de aangrenzende supermarkt die meestappen in het project. Om de periode tot aan de sloop te overbruggen, wordt er nagedacht over een tijdelijke invulling.

Heb jij ook een pand te herbestemmen?

SOLVA helpt jou graag bij het herbestemmen van leegstaande gebouwen, in de kern of erbuiten. Wil je graag weten wat we allemaal voor jou kunnen doen? Klop dan snel aan bij Marie-Julie Loy.