Streekintercommunales starten aankoopcentrale duurzame voertuigen

  • 18 mei 2021

De gezamenlijke aankoop van (elektrische) voertuigen is een gewaardeerde dienstverlening, die lokale besturen ontzorgt en de nodige besparingen oplevert. Daarom starten de 11 Vlaamse streekintercommunales, waaronder SOLVA, samen een nieuwe aankoopcentrale duurzame voertuigen. Deze samenwerking tussen de streekintercommunales garandeert de nodige schaal binnen deze nieuwe dienstverlening. Onze verwevenheid met de lokale besturen verzekert ook de nodige nabijheid en betrokkenheid. IGEMO, streekintercommunale van de regio Rivierenland, het arrondissement Mechelen, neemt binnen deze dienstverlening een overkoepelende rol op zich.

Aankoopcentrale verduurzaamt voertuigenvloten

De nieuwe dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op gemeentebesturen. Andere doelgroepen verliezen we echter niet uit het oog. Ook politiezones, brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en de intercommunales zelf kunnen hun voertuigenvloten verduurzamen via de aankoopcentrale.

De aankoopcentrale biedt vele voordelen

De nieuwe aankoopcentrale duurzame voertuigen heeft heel wat voordelen. 

  • Allereerst verzekert het kopers van de interessantste voorwaarden en kortingen. Bovendien ontzorgt de aankoopcentrale: er zijn immers géén afzonderlijke bestekken vereist en alles gebeurt via één aanbestedende overheid.
  • Daarnaast biedt de aankoopcentrale de kans om een nichemarkt met duurzame voertuigen op maat van lokale besturen uit te bouwen. Gespecialiseerde technische expertise is immers aanwezig, evenals begeleiding in het configureren naargelang de specifieke wensen van lokale besturen en hun technische diensten. Zeker voor zware vrachtwagens en specifieke voertuigen (bijvoorbeeld veegwagens) is dit een absolute meerwaarde.
  • Ten slotte heeft het verduurzamen van de voertuigenvloten van lokale besturen een enorm potentieel wat betreft broeikasgasreductie. 

Lokale besturen zijn voortrekkers

De elektrificatie van het wagenpark zit op dit moment in een stroomversnelling. De komende jaren zal deze trend alleen maar verder groeien. Naast het verduurzamen van personenwagens is er ook een enorme nood aan het verduurzamen van afvalwagens, bestelwagens, voertuigen voor technische diensten, veegwagens … De nieuwe aankoopcentrale duurzame voertuigen geeft lokale besturen de opportuniteit een voorbeeld- en signaalfunctie op te nemen in de strijd tegen klimaatverandering.

Dit project kadert naadloos binnen de ambities en doelstellingen van de SDG’s. Deze ‘Sustainable Development Goals’, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zijn een reeks doelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties. Ze bevatten een aantal wereldwijde streefdoelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Ze vormen een actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. 

Opstart gepland voor 2022

De voorbereidingen voor de nieuwe aankoopcentrale zijn volop bezig. We willen deze dienstverlening begin 2022 lanceren. In september informeren we je over de effectieve startdatum van de centrale en over de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen.

Overkoepelende rol voor IGEMO

IGEMO neemt in het kader van deze nieuwe dienstverlening een overkoepelende rol op zich. Het zal bijvoorbeeld een centrale schakel zijn met betrekking tot personeelsinzet. IGEMO zal ook als ‘opdrachtencentrale’ fungeren binnen dit project.

 

© Foto Gemeente Oosterzele

Vragen? Opmerkingen?

Contacteer dan

Ewout Depauw
Ewout Depauw
coördinator mobiliteit en studiedienst
053 60 77 02
0488 08 96 18